Kommunal beredskap og krisehåndtering

Utgangspunktet for all krisehåndtering er at den så langt som mulig skal ivaretas av kommunens ordinære driftsapparat.
Kommunen har et eget beredskapsplanverk som trer i kraft hvis rådmannen beslutter det. Det er opprettet egen kriseledelse som ledes av rådmannen.

 

Kommunens informasjonskanaler

I en krisesituasjon vil kommunens raskt kunne iverksette nødvendige tiltak og prioritere kommunens ressurser best mulig for å beskytte kommunens befolkning og materielle verdier og for å begrense skadevirkninger og skadeomfang. Det vil bli lagt stor vekt på rask og god informasjon fra kommunen og ut til innbyggerne.

Det vil bli lagt stor vekt på rask og god informasjon fra kommunen og ut til innbyggerne.

For tiden er dette kommunens egne informasjonskanaler:

SMS-varsling/E-postvarsling/Telefonoppringing (Varsling24)

Sør-Fron kommunes hjemmeside

Sør-Fron kommunes Facebook-side

 

Planverk

Kommunen har flere planer/fagplaner knyttet til ulike kriser og beredskapssituasjoner i tillegg til den overordnede beredsskapsplanen. Her nevnes:
Ansvarlig Trond Tollefsrud. Sist endret 22.10.2019 08.10
Fant du det du lette etter?