Kommunal beredskap og krisehåndtering

Utgangspunktet for all krisehåndtering er at den så langt som mulig skal ivaretas av kommunens ordinære driftsapparat. Kommunen har et eget beredskapsplanverk som trer i kraft hvis kommunedirektøren beslutter det. Den overordnede beredskapsplanen (kriseledelsesplanen) er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova §§ 21 og 24.

Kommunens informasjonskanaler

I en krisesituasjon vil kommunen så snart som mulig kunne iverksette nødvendige tiltak og prioritere kommunens ressurser best mulig for å beskytte kommunens befolkning og materielle verdier og for å begrense skadevirkninger og skadeomfang. Det vil bli lagt stor vekt på god informasjon fra kommunen og ut til innbyggerne, så raskt som mulig.

For tiden er dette kommunens egne informasjonskanaler:

SMS-varsling/E-postvarsling/Telefonoppringing (Varsling24)

Sør-Fron kommunes hjemmeside

Sør-Fron kommunes Facebook-side

Oppmøtested ved eventuelt bortfall av elektronisk kommunikasjon og strøm

Ved eventuelt bortfall av elektronisk kommunikasjon,  telefoni og strøm, vil det bli etablert egne oppmøtesteder for befolkningen. Les mer her.

Planverk

Planer tilknyttet kriser og beredskap
Navn Vedtatt Sist revidert
Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 2 MB) KST 24.09.2009 05.03.2019
Smittevernplan (PDF, 2 MB) KST 24.09.2009 23.12.2019
Pandemiplan (PDF, 748 kB) KST 24.09.2009 10.09.2018
Samarbeidsavtale om beredskap mellom 2 lokale sanitetsforeninger og Sør-Fron kommune, revidert juni 2018 (PDF, 2 MB)