Politikontakt

Alle landets kommuner har fått tildelt en politikontakt. Formålet med politikontakten er å drive forebyggende arbeid i samarbeid med kommunen og skoleverket, og på den måten skape trygge lokalsamfunn. Politikontaktene skal kjenne politiets arbeidsområder godt, og ha bred kompetanse og ha erfaring innen forebyggende politiarbeid.

En viktig del av arbeidet til en politikontakt er å skaffe god lokalkunnskap og innsikt i utfordringer i den kommunen de skal jobbe med. I tillegg til kommunen, vil både det lokale næringslivet, frivillige organisasjoner og andre lokale aktører være viktige samarbeidspartnere for politikontakten. 

Her kan du lese mer om ordningen

Kontaktinformasjon

Politikontakt i Sør-Fron kommune: 

Kjell Bakken, politioverbetjent

Tlf: 93 45 56 95/61 05 32 10 

E-post: kjell.bakken@politiet.no