Risiko og sårbarhetsanalyser

I følge lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14 skal kommunen kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (forkortet ROS-analyse).

ROS-analysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven fra 2008.

Sammen med nabokommunene Nord-Fron og Ringebu gjennomførte Sør-Fron kommune i 2013 en interkommunal ROS-analyse.

I 2014 gjennomførte Sør-Fron kommune en egen ROS-analyse.

Mer info

Publisert av Knut Myromslien. Sist endret 03.05.2018 15:05
Fant du det du lette etter?