Avlastning for barn og unge

Avlastning skal være en kortvarig avlastning for foreldrene, søsken og pårørende og andre som har omsorgsfunksjoner utover det normale. Målgruppen er barn og unge fram til 18 års alder. Målet med avlastningstilbudet er å gi omsorgsyteren en tilværelse med mulighet for gode familierelasjoner.

 

 

Hvem har rett på tjenesten?

  • Avlastning for barn ytes til foreldre/familier som har særskilt tyngende omsorgsarbeid utover det normale i forhold til aldersgruppen.
  • Skal bidra til å forebygge slitasje hos omsorgsyteren.
  • Skal bidra til å gi omsorgsyteren nødvendig og mulighet til å leve et liv med «fritidsaktiviteter».
  • Skal avlaste omsorgsarbeidet der det innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
  • Skal avlaste omsorgsarbeidet der det har vært eller forventes å vare i lang tid.

 

Hva innebærer tjenesten?

Vurderingen av omsorgsbyrden ses i sammenheng med andre offentlige tjenester. Tilbudet blir tilpasset den enkeltes behov. Avlastningstiltak finnes i flere former da tilbudet skal dekke ulike behov.

Avlastningsoppholdet innebærer kost/losji og nødvendig omsorg.

 

Krav til den som mottar tjenesten

Omsorgsyteren må sørge for at nødvendig utstyr og eventuelt medisiner medbringes til oppdragstaker. Utgifter til eventuelt legetilsyn dekkes av pårørende.

 

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis

 

Hvordan søker du tjenesten?

 

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

 

Søknaden kan du sende til

Adresse søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 61 29 90 22/61 29 92 07
Åpningstider Åpent 9-14, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron Inngang nord, ved hjemmetjenesten
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

 

Prinsipper for tjenestetildeling

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester (PDF, 731 kB)