Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er Sør-Fron kommune som behandler søknaden og har kontakt med deg som søker.

Kan jeg få bostøtte?

På Husbanken sin nettside kan du sjekke om du og de du bor sammen med oppfyller kravene

Her kan du beregne om du kan få støtte

Slik søker du

Her kan du søke og finne annen nyttig informasjon om ordningen

Informasjon om inntekta di blir hentet inn automatisk fra Skatteetaten.

Om du fyller ut papirsøknad skal den sendes til Sør-Fron kommune.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer rundt den 20. i påfølgende måned.

Hva skjer videre

Dersom du får innvilget bostøtte, blir søknaden din automatisk overført til neste måned.

Får du avslag fordi du har for høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned. Får du avslag 3 måneder på rad, må du søke på nytt.

Hvis du flytter må du søke på nytt.

Husk å melde i fra om endringer

Klage

Klagefrist: innen 3 uker fra du mottok vedtaket.

Slik klager du

Kontaktinformasjon

Ytterligere informasjon finner du på Husbanken sine sider.
Du kan også kontakte Sør-Fron kommune for hjelp og veiledning.
Kontaktperson i Sør-Fron kommune er Marianne Torvund Hansen, tlf.  61 29 90 00.