Startlån

Hvis du ikke får boliglån i vanlig bank og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital, kan du søke startlån. Startlån er for barnefamilier og personer som er i særlig utfordrende situasjoner og mangler en egnet bolig.

Startlån kan ved særskilte behov kombineres med tilskudd.

Startlån kan gi deg mulighet til å få en nøktern og rimeleg bolig.

Vi legger vekt på at:

  • du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • du har utnyttet muligheten til sparing ut i fra din økonomiske situasjon

Startlån er behovsprøvd.

Kan jeg få startlån? 

På Husbanken sine nettsider kan du sjekke om du er i målgruppen for å motta startlån

Hva kan du få startlån til?

Hvor mye kan du låne?

Verktøy for beregninger

Slik søker du

Søknaden sendes inn elektronisk her. Søknaden sendes til den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i.

All nødvendig dokumentasjon må være mottatt før søknaden vil bli behandlet.

Klage

Du har rett til å klage om du mener noe i vedtaket er feil. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtak er mottatt. Klagen skal være skriftlig og grunngis. Den skal sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

Kontaktinformasjon

Ytterligere informasjon finner du på Husbanken sine sider. Du kan også kontakte Sør-Fron kommune for hjelp og veiledning. Kontaktperson i Sør-Fron kommune er Marianne Torvund Hansen, tlf. 61 29 90 00.