Tilskudd

Har du havnet i en økonomisk vanskelig situasjon og sliter med å skaffe deg bolig eller beholde den du har? Da kan du søke om tilskudd fra kommunen du bor i. Disse tilskuddene er mest aktuelle der startlån ikke strekker til.

Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskuddet skal bidra til å skaffe egnet bolig for personer som er vanskeligstilt på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i egnet bolig.

Tilskudd til tilpassing av bolig

Tilskudd til tilpassing kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, slik at de fortsatt kan bo hjemme ved framtidig nedsatt funksjonsevne. Det kan søkes om finansiering til små eller store ombygginger og tilpassinger, i både eid og leid bolig.

Tilskudd til utredning og prosjektering

Trenger du å få tilpasset boligen din, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp.

Tilskudd til utredning og prosjektering skal bidra til å:

  • finne gode og varige løsninger tilpasset den enkelte sine behov ved nedsett funksjonsevne
  • finne gode løsninger til nøkterne kostnader
  • øke tilgjengeligheten i boligmassen

Utredningen/prosjekteringen skal utføres av fagkyndig(e).

 Les mer om ordningene på Husbanken sin hjemmeside

Slik søker du

Søknad om tilskudd til etabeling eller tilpassing sendes inn elektronisk her

Søknadsskjema til utredning/prosjektering finner du her. Søknaden sendes til kommunen. All nødvendig dokumentasjon må være mottatt før søknaden vil bli behandlet.

Klage

Du har rett til å klage om du mener noe i vedtaket er feil. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtak er mottatt.
Klagen skal være skriftlig og grunngis. Den skal sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte Sør-Fron kommune for hjelp og veiledning. Kontaktperson i Sør-Fron kommune er Marianne Torvund Hansen, tlf. 61 29 90 00.