Ledsagerbevis

Ledsagerbevis gis til personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for assistanse. Tilbudet er rettet inn mot den enkelte brukers forutsetninger og evne til å delta i aktiviteter og sosialisering.

 

 

Hvem kan søke på tjenesten?

  • Søker må være bosatt i Sør-Fron kommune.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne av varighet minst 2 år.
  • Skal forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.
  • Det skal foreligge uttalelse fra lege.

 

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis

 

Hvordan søker du?

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

 

Uttalelse fra lege skal legges ved søknaden

 

Søknaden kan du sende til

Adresse søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 61 29 90 22/61 29 92 07
Åpningstider Åpent 9-14, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron Inngang nord, ved hjemmetjenesten
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

 

 

Prinsipper for tjenestetildeling

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester (PDF, 731 kB)