Ledsagerbevis

Ledsagerbevis gis til personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for assistanse. Tilbudet er rettet inn mot den enkelte brukers forutsetninger og evne til å delta i aktiviteter og sosialisering.

Hvem kan søke på tjenesten?

  • Søker må være bosatt i Sør-Fron kommune.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne av varighet minst 2 år.
  • Skal forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.
  • Det skal foreligge uttalelse fra lege.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis

Hvordan søker du?

Søknadsskjema ledsagerbevis

Uttalelse fra lege skal legges ved søknaden.

Søknaden kan du sende til

Adresse søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 468 30 457
Åpningstider Åpent 09:00-14:30, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Prinsipper for tjenestetildeling

Det er en individuell behovskartlegging som ligger til grunn for et vedtak.

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester (PDF, 2 MB)