Transport for forflytningshemmede (TT- kort)

Transporttjenesten for forflytningshemmede er et tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming av fysiske eller psykiske årsaker ikke uten vesentlige vansker vil kunne benytte seg av det kollektive rutetilbudet på hjemstedet.

Ordningen er for personer som benytter rullestol eller har store vansker med å gå eller forflytte seg over en viss lengde, og skal nyttes til frie reiser som for eksempel fritidsturer, handling og besøk. Den forflytningshemmede skal ha mulighet til å fungere mest mulig selvhjulpen, og ivareta sosial deltakelse

 

Hvordan søker du?

For å søke om transport for forflytningshemmede, må eget skjema benyttes 

Ved ønske om papirsøknad ta kontakt med tildelingskontoret på tlf: 61 29 90 22  og be om søknadsskjema. 

Sammen med søknaden skal det være med legeerklæring som bekrefter hvor vanskelig det er å benytte seg av ordinær kollektivtransport.

 

Behandlingstid

I løpet av tre uker etter at du har søkt om transport for forflytningshemmede vil du få brev om at din søknad er mottatt, der det er skrevet hvem som er saksbehandler, og hvor lang behandlingstid søknaden vil ha.

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål til søknad eller tjeneste kan du ta kontakt med tildelingskontoret:
Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon61 29 90 22
ÅpningstiderÅpent 9-14, mandag til fredag
BesøksadresseSørheimsvegen 15, 2647 Sør-FronInngang nord, ved hjemmetjenesten
PostadresseSør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Sist endret 11.02.2016 09.48
Fant du det du lette etter?