Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har som oppgave å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, og er et lovfestet, obligatorisk utvalg.

Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved den kommunale virksomheten, så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. I tillegg kommer enkelte konkrete lovfestede oppgaver. Kontrollutvalget skal blant annet se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og gjennomføre og følge opp forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller.

 

Kontrollutvalgets medlemmer (2023 - 2027)

Kontrollutvalgets medlemmer (2023 - 2027)
Per Gunnar Hagelien (AP) - leder Willy Heimstad (AP)
Jens Magnus Larshaugen (SP) - nestleder Ragnhild Ulberg (SP)
Hilde Kristin Holtesmo (AP) - medlem Nathalie Strand (AP)
Anne Lene Markussen (SP) - medlem Andre Sandbuløkken (SP)
Amund Rudi (H) - medlem Trygve Grov (H)

 

Kontrollutvalgets møteplan

Kontrollutvalgets møteplan 2024
Møtedato Saksliste og møteinnkalling Protokoll
07.02.2024 Saksliste og møteinnkalling Protokoll
22.04.2024 Saksliste og møteinnkalling Protokoll
07.06.2024 Sakliste og møteinnkalling Protokoll

Møteinnkalling og protokoller for tidligere år finner du her:  2019    2020    2021    2022    2023

Sekretariat

Sekretariatet er kontrollutvalget sin operative del.
Kontrollutvalgstjenester ytes av Åsjord Økonomi og Rettshjelp AS, v/Edel Åsjord, tlf. 95 84 55 67, e-post: firmapost@asjord.no

Revisor

BDO AS, tlf. 957 67 000, e-post: tollef.halvorsen@bdo.no

Kontaktinformasjon

Dersom du har tips om forhold du vil kontrollutvalget skal se nærmere på, send e-post til leder per.gunnar.hagelien@sor-fron.kommune.no eller kontakt sekretariatet.

Lover og forskrifter 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). LOV-2018-06-22-83.
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon. FOR-2019-06-17-904.