Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har som oppgave å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, og er et lovfestet, obligatorisk utvalg.

Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved den kommunale virksomheten, så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. I tillegg kommer enkelte konkrete lovfestede oppgaver. Kontrollutvalget skal blant annet se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og gjennomføre og følge opp forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller.

 

Kontrollutvalgets medlemmer (2019 - 2023)

Kontrollutvalgets medlemmer (2019 - 2023)
Per Gunnar Hagelien (Ap) - leder Trond Veskje (Ap)
Hilde Holtesmo (AP) - nestleder Julie Holtesmo (Ap)
Trygve Grov (H) - medlem Amund Rudi (H)
Eldrid Larsen (Ap)- medlem Laila Nyhus Toppen (Ap)
Jens Magnus Larshaugen (Sp) - medlem June Emilie Åsenden (Sp)

 

Kontrollutvalgets møteplan

Møteinnkalling, protokoller kontrollutvalget
Møtedato Saksliste og møteinnkalling Protokoll
09.02.2021 Saksliste og møteinnkalling Protokoll
27.04.2021 Saksliste og møteinnkalling Protokoll
08.06.2021 Saksliste og møteinnkalling Protokoll

Møteinnkalling og protokoller for tidligere år finner du her:  2019    2020   

Sekreteriat

Sekretariatet er kontrollutvalget sin operative del.
Kontrollutvalgstjenester Søstrene Åsjord AS, v/Edel Åsjord, tlf. 95 84 55 67, e-post: firmapost@asjord.no

Revisor

BDO AS, tlf. 957 67 000, e-post: tollef.halvorsen@bdo.no

Kontaktinformasjon

Dersom du har tips om forhold du vil kontrollutvalget skal se nærmere på, send e-post til leder per.gunnar.hagelien@sor-fron.kommune.no eller kontakt sekretariatet.

Lover og forskrifter 

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 (Kommuneloven),  § 77.
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.2004.