Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har som oppgave å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, og er et lovfestet, obligatorisk utvalg.

Kontrollutvalgets medlemmer (2019 - 2023)
MedlemPersonlig varamedlem
Per Gunnar Hagelien (Ap) - lederTrond Veskje (Ap)
Aud Kristin Kolobekken (Ap) - nestlederJulie Holtesmo (Ap)
Trygve Grov (H) - medlemAmund Rudi (H)
Karoline Brustuen Rundsveen (Ap)- medlemLaila Nyhus Toppen (Ap)
Jens Magnus Larshaugen (Sp) - medlemJune Emilie Åsenden (Sp)

Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved den kommunale virksomheten, så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. I tillegg kommer enkelte konkrete lovfestede oppgaver. Kontrollutvalget skal blant annet se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og gjennomføre og følge opp forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller.

 

Kontrollutvalgets medlemmer (2019 - 2023)

Kontrollutvalgets medlemmer (2019 - 2023)
MedlemPersonlig varamedlem
Per Gunnar Hagelien (Ap) - lederTrond Veskje (Ap)
Aud Kristin Kolobekken (Ap) - nestlederJulie Holtesmo (Ap)
Trygve Grov (H) - medlemAmund Rudi (H)
Karoline Brustuen Rundsveen (Ap)- medlemLaila Nyhus Toppen (Ap)
Jens Magnus Larshaugen (Sp) - medlemJune Emilie Åsenden (Sp)

 

Kontrollutvalgets møteplan

 

 

Sekreteriat

Sekretariatet er kontrollutvalget sin operative del.

Kontrollutvalgstjenester Søstrene Åsjord AS, v/Edel Åsjord, tlf. 95 84 55 67, e-post: firmapost@asjord.no

 

Revisor

BDO AS, tlf. 957 67 000, e-post: tollef.halvorsen@bdo.no

 

Kontaktinfo

Dersom du har tips om forhold du vil kontrollutvalget skal se nærmere på, send e-post til leder per.gunnar.hagelien@sor-fron.kommune.no eller kontakt sekretariatet.

 

Lover og retningslinjer

Lover

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 (Kommuneloven),  § 77.

 

Forskrifter

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.2004.

 

 

Sist endret 01.04.2020 12.32
Fant du det du lette etter?