Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget har som oppgave å behandle saker og henvendelser angående trafikksikkerhet i kommunen, og følge opp Trafikksikkerhetsplanen. Videre å gi innspill til prioritering og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak på fylkeskommunalt vegnett.

Trafikksikkerhetsutvalget medlemmer
Navn Rolle Personlig vara
Ole Tvete Muriteigen Leder (ordfører) Gunhild Haave
Jone Elisabeth Strand Nestleder Arne Bredevegen
Tonje Hernæs Doseth Repr. fra ungdomsrådet
Iver Bjerkehagen Repr. fra eldrerådet

 

Trafikksikkerhetsutvalgets møteinnkalling og protokoller for 2023
Møtedato Saksliste og møteinnkalling Protokoll
20.02.2023 Saksliste og møteinnkalling Protokoll
07.08.2023 Saksliste og møteinnkalling Protokoll
16.10.2023 Saksliste og møteinnkalling Protokoll


Konsultative medlemmer (ikke stemmerett, men med tale- og forslagsrett):

Eli Oda Segelstad – Barnas talsperson
Grete Hølmen - Kommuneplanlegger
Anne Holsbrekken – Kommunalsjef for personal og fellestjenester (skoleskyssansvarlig)
Monica Laengen Solberg – Rektor ved Harpefoss skule
Mette Gjefsen - Styrer ved Liene barnehage
Rune Fromreide Sommer – rådmann

Sekretær:
Åge Øverjordet – tjenesteleder kommunalteknikk og bygningsdrift