Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget har som oppgave å behandle saker og henvendelser angående trafikksikkerhet i kommunen, og følge opp Trafikksikkerhetsplanen. Videre å gi innspill til prioritering og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak på fylkeskommunalt vegnett.

Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer
Navn Rolle Personlig vara
Ole Tvete Muriteigen Leder (ordfører) Kristin Vold Lexander
Jone Elisabeth Strand Nestleder Nathalie Strand
Anna Brendstuen Repr. fra ungdomsrådet
Iver Bjerkehagen Repr. fra eldrerådet

 

Trafikksikkerhetsutvalgets møteinnkalling og protokoller
Møtedato Saksliste og møteinnkalling Protokoll
20.02.2023 Saksliste og møteinnkalling Protokoll
20.11.2023 Saksliste og møteinnkalling Protokoll (PDF, 402 kB)
03.06.2024 Saksliste og møteinnkalling (PDF, 190 kB) Protokoll (PDF, 179 kB)


Konsultative medlemmer (ikke stemmerett, men med tale- og forslagsrett):

Eli Oda Segelstad – Barnas talsperson
Grete Hølmen - Kommuneplanlegger
Anne Holsbrekken – Kommunedirektør (skoleskyssansvarlig)
Monica Laengen Solberg – Rektor ved Harpefoss skule
Mette Gjefsen - Styrer ved Liene barnehage
 

Sekretær:
Åge Øverjordet – tjenesteleder kommunalteknikk og bygningsdrift