Næringsetablering i Sør-Fron

Sør-Fron kommune arbeider for at eksisterende næringsliv skal ha muligheter for videre utvikling, samt at kommunen skal være en god plass å etablere ny virksomhet.

Bistand og veiledning

Sør-Fron kommune kan bistå som veileder og døråpner for eksisterende bedrifter og næringsdrivende, og for deg som ønsker å starte egen virksomhet. 
Næringsplan for Sør-Fron kommune: Kommunestyret i Sør-Fron vedtok i juni 2018 ny næringsplan for perioden 2019-2031.

 

Støtteordninger

Næring- og eiendomsavdelingen kan gi deg råd om hvilke støtteordninger du kan søke på. 
Sør-Fron kommune tilbyr eksisterende næringsliv og nye etableringer å søke om midler fra kommunalt næringsfond. Dette fondet har ingen faste søknadsfrister.
Innlandet fylkeskommune har også gode kurstilbud og støtteordninger. 

Etablering

Næring- og eiendomsavdelingen gir informasjon og rådgiving til deg som vil starte egen bedrift.  

  • På Altinn finner du god informasjon om emner som er viktige når du etablerer eigen bedrift. 
  • SMBinfo inneholder nyttige guider, skjema og maler for deg som skal starte for deg sjøl. 
  • På nettsidene til Innovasjon Norge er det også muligheter for å få hjelp som gründer. 
Kontaktperson:
Geir Egil Budsberg
e-postadresse: geir.egil.budsberg@sor-fron.kommune.no
Tlf: 913 46 471
Besøksadresse: Kommunevegen 1, Sør-Fron

 

Har du landbruksrelaterte spørsmål? Kontakt  Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor på tlf.
61 29 90 00, eller gå inn på hjemmesiden deres: mglandbruk.no

Kontakt