Sør-Fron kulturhus

Sør-Fron kulturhus er eit fleirbrukshus for kultur og idrett. 

I kulturhuset finn du hall med klatrevegg, banar for handball, basketball og tennis, styrketreningsrom og ei matstugu.

Kulturhuset kan ta imot arrangement av ulike slag. Storleiken på hallen kan varierast frå heil til 3/4 eller 1/2 sal, og gi rom for fleksible løysingar, både når det gjeld storleik og plassering av scene, publikum eller dansegolv.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse kulturhuset: Glasmestermoen 8, 2647 Sør-Fron

E-post: postmottak@sor-fron.kommune.no

For leige av hall, kontakt servicekontoret 61 29 90 00, eller trykk her:

Bestilling av lokaler

For leige av andre kulturlokalar:

Booking