Kommunale eiendomsavgifter

Som boligeier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din helårsbolig/fritidsbolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at pipa på huset ditt blir feiet, søppelet blir hentet, du har rent vann og avløpet blir håndtert. 

Sør-Fron kommune fordeler de årlige gebyrene over tre terminer. På denne fakturaen betaler boligeier for feiing, renovasjon, vann og avløp. På samme faktura betales også eiendomsskatt.


Betalingsfrister

Kommunale avgifter og eiendomsskatt betaler du 3 ganger i året. Hvis en eiendom eies av flere, eller det skjer et eierskifte i løpet av året, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Du må betale eiendomsskatten selv om du har sendt inn klage. 
 

Forfall og terminer for kommunale avgifter og eiendomsskatt:

  • 1. termin gjelder fra 01.01 til 30.04 – forfall 20. februar
  • 2. termin gjelder fra 01.05 til 31.08 – forfall 20. juni
  • 3. termin gjelder fra 01.09 til 31.12 – forfall 20. oktober


Kommunen tilbyr månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter. Se menyknapp over for mer informasjon.

Kravene sendes ut ca. 3 uker før forfallsdato. Ved offentlige fridager, ferieavvikling eller helligdager kan faktureringen bli fremskyndet, men forfallsdato beholdes.

Dersom det skulle være feil ved faktura eller du har spørsmål til denne, kan du ta kontakt med oss på fakturering@sor-fron.kommune.no

Det er også notert på faktura at det påløper gebyr ved purring. Det vil bli beregnet renter på for sent innbetalte krav.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er faktura for termin 1 annerledes enn de andre terminene?
Faktura for termin 1 er annerledes fordi denne fakturaen inneholder vannmåleroppgjøret for foregående år.

Kan jeg få månedlig faktura for kommunale eiendomsavgifter?
Ja, Sør-Fron kmmune tilbyr nå månedlig faktura dersom du innfrir visse kriterier. Se menyknapp over for mer informasjon.

Hvordan sier jeg opp en eFaktura-avtale?
eFakturaavtaler avsluttes i din nettbank.

Hvorfor mottar jeg eFaktura og Vipps når jeg ikke har bestilt?
eFaktura er en løsning styrt av Nets som leverer tjenester til bankene. I slutten av 2018 innførte de en tjeneste som lar kundene velge å automatisk opprette eFaktura-avtale med alle de betaler regninger til. Dette har medført at en del kunder har fått eFaktura-avtale uten å egentlig ønske dette.

Avslutte eFaktura
For å avslutte din eFaktura-avtale må du logge inn i din nettbank og fjerne avtalen. Dersom du ikke ønsker å få eFaktura-avtaler automatisk opprettet i fremtiden må du også fjerne valget om automatisk opprettelse. Din bank vil kunne hjelpe deg med dette. Du kan også lese mer om dette på https://www.efaktura.no/privat på de spørsmålene som gjelder "Hva er eFaktura Ja takk til alle?"

Dersom du bruker Vipps, så har de og eFaktura slått sammen sine registre - noe som gjør at du mottar fakturaen i både Vipps og nettbanken. Dersom du ønsker å slå dette av må du gjøre følgende:

  1. Logg inn i Vipps
  2. Klikk Profil
  3. Klikk Betalingsvalg
  4. Klikk eFaktura i nettbank og apper
  5. Velg bort Alltid Vipps eFaktura

 

I tillegg må det slås av i din nettbank.
Du kan lese mer om dette på https://www.vipps.no/

Hva skjer når eiendommen min selges?
Når eiendommen din selges, sender megleren nødvendige dokumenter til Statens kartverk. Det går gjerne et par uker før salget blir registrert. Så snart salget er registrert, overføres informasjonen automatisk til kommunen. Når kommunen sender ut faktura på kommunale avgifter, vil fakturaen alltid gå til den som står som eier den dagen faktureringen skjer. 

Hvorfor mottar jeg faktura for kommunale avgifter når eiendommen er solgt?
Faktura sendes alltid til tinglyst eier. Den som var eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker. Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren. Kommunen har dessverre ikke mulighet for å dele opp faktura mellom gammel og ny eier.