Barnehage og skole

Harpefoss skule

I Sør-Fron kommune finnes det to kommunale barnehager, to barneskoler og en ungdomsskole.

Barnehage

Harpefoss barnehage

Liene Barnehage
Harpefoss Barnehage

For å søke barnehageplass, redusert betaling eller lese mer om oppstart og overgang - se vår side for barnehage i Sør-Fron.

 

Grunnskole

Midtbygda skule

Harpefoss skule
Midtbygda skule
Sør-Fron ungdomsskule

 

For å lese mer om skoleskyss, SFO og skolehelsetjenesten - se vår hjemmeside for grunnskolen i Sør-Fron