Barnehage og skole

I Sør-Fron kommune finns det to kommunale barnehagar, to barneskular og ein ungdomsskule. 

Prosjekt Sør-Fron skule

Sør-Fron kommune skal bygge ny skule for alle elevar i grunnskulen. Den nye 1-10-skulen blir bygd på Harpefoss, der Sør-Fron ungdomsskule, Sør-Fron kulturhus og Fron badeland ligg i dag. 

Vedtak om ny skulestruktur i Sør-Fron, vart gjort i kommunestyret 23. juni 2022. 

Prosjektet er starta opp og den nye skulen skal etter planen stå ferdig i 2026. 

Les meir om det nye skuleprosjektet her
 

Barnehage

Harpefoss barnehage

Liene Barnehage
Harpefoss Barnehage

For å søkje barnehageplass, redusert betaling eller lese meir om oppstart og overgang - sjå vår side for barnehagane i Sør-Fron.

Grunnskule

Midtbygda skule

Harpefoss skule
Midtbygda skule
Sør-Fron ungdomsskule

 

For å lese meir om skuleskyss, SFO og skulehelsetenesten - sjå vår heimeside for grunnskulen i Sør-Fron

Harpefoss skule Bjørn K. Sletten

 

 

 

 

 

 

 

Barn og unge i fokus - gjennom god tverrfagleg samhandling i Sør-Fron

I januar 2023 fekk Sør-Fron kommune støtte frå Bufdir og starta opp med eit prosjekt der hensikten er å lage ein heilhetlig modell for samarbeid mellom ulike tjenester for barn, unge og familiar. Prosjektet heite «Barn og unge i fokus – gjennom god tverrfagleg samhandling i Sør-Fron». 

Les meir om prosjektet her