Sammenslåing

Dersom du har to tilstøtende eiendommer med forskjellige gards og bruksnummer, kan disse under visse forutsetninger sammenslås til ett gards og bruksnummer, om det er ønskelig.

Dersom du har fått et tilleggsareal til tomta di, vil det i de fleste tilfeller, i kommunens godkjenning til fradeling, være satt et krav om at tilleggstomta skal sammenslås med ditt gards og bruksnummer etter fradeling.

Før dette kan skje må du være sikker på at du har fått grunnbokshjemmelen til arealet. Se Overskjøting.

Når to gards og bruksnummer skal sammenslås, må følgende skjema benyttes:

Skjema for sammenslåing

 

Eventuelle pengeheftelser på eiendommene, som fører til prioritetskollisjon, må ryddes opp i før sammenslåing er mulig.

For sammenslåing påløper ingen gebyrer hverken fra kommunen eller Tinglysingen.