Kommunal planstrategi

Planstrategi for Sør-Fron kommune 2016-2019 (PDF, 601 kB)

Kommunestyre har i møte 01.11.2016, K-sak 77/16, vedtatt planstrategi for Sør-Fron kommune 2016-2019.

20.02.2018 ble status for planarbeidet lagt fram for kommunestyret og forslag til justering av prioriteringer ble vedtatt i K-sak 2/18

Etter kommunevalget hvert fjerde år, skal kommunestyret vedta kommunal planstrategi i løpet av det første året etter konstitusjon. Den kommunale planstrategien skal peke på utfordringer i fireårsperioden og ta stilling til hvilke planer som skal utarbeides eller rulleres i perioden. Planstrategien skal også ta stilling til om kommuneplanen skal rulleres.

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 03.04.2018 09.38
Fant du det du lette etter?