Servicekontor

Informasjon servicekontor
Servicekontor 61 29 90 00. Åpent mandag - fredag: 09.00-14.00
Epost postmottak@sor-fron.kommune.no
Postadresse Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Organisasjonsnummer 941 827 195
Bankkonto 2095 07 72973
Fakturadresse Sør-Fron kommune v/fakturamottak, Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu

Direkte telefon til ansatte

Dersom du ønsker å ta kontakt med den enkelte ansatte er det også anledning til det utenom servicekontoret sin åpningstid.

Søk etter ansatt