Vannmåleroppgjør

I Sør-Fron kommune kjører vi a’konto vannmåleroppgjør. Det vil si at du forskuddsbetaler beløp som fordeles over hver termin, ut fra et antatt forbruk. Det antatte forbruket er fastsatt ut fra tidligere forbruk, avlest eller stipulert. I vannmåleroppgjøret avregnes det antatte forbruket mot det virkelige forbruket avlest på vannmåleren.

Vannmåleroppgjøret for foregående år faktureres på faktura for termin 1-inneværende år. Her følger en liten forklaring til varelinjene i oppgjøret.

Avløpsmengde regnes lik vannmengde. 

Varelinjer i fakturaen

Vann etter måler / Avløp etter måler
Dette viser det virkelige forbruket fra foregående år, ut ifra avlest vannmåler.

-akonto vann / -akonto avløp
Dette viser hva du har forskuddsbetalt i løpet av foregående år (a'konto), og som avregnes mot hva det virkelige forbruket var. Dersom du har brukt mer vann enn hva som er forskuddsbetalt vil differansen belastes på fakturaen, dersom du har brukt mindre vann trekkes differansen fra på fakturaen.

Forbruk vann akonto / Forbruk avløp akonto
Ny a’konto (forskuddsbetaling) for inneværende år. Denne fastsettes ut fra forbruk fra foregående år, og vil bli avregnet på neste års oppgjør.

Fastgebyr vann / Fastgebyr avløp
Dette er et årlig fastgebyr (abonnementsgebyr) for vann og avløp, som fordeles over terminfakturaer.

Vi håper at dette var til hjelp!

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 61 29 90 00 eller send en e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no

Mer informasjon om gebyrer og priser finner du her: 

Priser, avgifter og gebyrer