Er tiltaket i tråd med planen?

Det vil være en arealplan som gjelder for alle eiendommer i kommunen. Dette kan være både kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Planene viser hvordan eiendommen din kan brukes, og er juridisk bindende.

Du finner arealplanene via kartportalen Kommunekart eller ved å søke opp plandokumenter direkte i planregisteret vårt arealplaner.no.  

I kommunekart kan du søke på adresse, gards- og bruksnummer eller plannavn. Hvis du kjenner arealplanens navn anbefales det å søke opp planen i arealplaner.no.