Drikkevann og vannverk

Drikkevannet i Sør-Fron kommune har meget god kvalitet og er trygt å drikke. I tilfelle uønska hendelser skulle oppstå med vannforsyningen, vil abonnenter bli varsla med talemelding på fasttelefon og tekstmelding på mobil. For at vi skal kunne få varsla best mulig er det viktig at alle abonnenter sjekker hvilke adresser i Sør-Fron kommune deres telefonnummer er kobla mot. Hvordan dette gjøres kan dere se på denne siden: Varsling24

 I kommunen er det 4 vannverk, som forsyner hver si bygd:

·         Hundorp vannverk (inntak i morenemasser ved Lågen)

·         Lia vannverk (inntak i morenemasser ved Lågen)

·         Harpefoss vannverk (inntak i morenemasser ved Lågen)

·         Gålå vannverk (inntak på 31m dyp i Gålåvannet)

På alle vannverk har råvannet i utgangspunktet så god kvalitet at det kreves ikke omfattende renseprosesser. Det er derfor nødvendig med kun UV-stråling som sikring for at det ikke leveres vann til forbruker med bakterier, virus eller parasitter.

På alle vannverk blir det tatt vannprøver en gang i måneden.
Prøvene blir analysert hos Synlab Hamar.

Her er link som viser analyser av vannprøver som blir tatt i Sør-Fron kommune:  Vannprøver

Dersom noen private ønsker å ta analyser av vannet sitt, kan de gå inn på www.vanntest.no og bestille vannprøver fra der. Står forklaring på de ulike vannprøvene og pris.

Priser

Her finner du oversikt over gebyrer