Drikkevann og vannverk

Drikkevannet i Sør-Fron kommune har meget god kvalitet og er trygt å drikke. I tilfelle uønska hendelser skulle oppstå med vannforsyningen, vil abonnenter bli varsla med talemelding på fasttelefon og tekstmelding på mobil. For at vi skal kunne få varsla best mulig er det viktig at alle abonnenter sjekker hvilke adresser i Sør-Fron kommune deres telefonnummer er kobla mot. Følg link på høyre siden.

 I kommunen er det 4 vannverk, som forsyner hver si bygd:

·         Hundorp vannverk (inntak i morenemasser ved Lågen)

·         Lia vannverk (inntak i morenemasser ved Lågen)

·         Harpefoss vannverk (inntak i morenemasser ved Lågen)

·         Gålå vannverk (inntak på 31m dyp i Gålåvannet)

På alle vannverk har råvannet i utgangspunktet så god kvalitet at det kreves ikke omfattende renseprosesser. Det er derfor nødvendig med kun UV-stråling som sikring for at det ikke leveres vann til forbruker med bakterier, virus eller parasitter.

På Hundorp vannverk som er størst blir det for å oppfylle krav i Drikkevannsforskriften tatt prøver annenhver uke, mens på de andre vannverkene blir det tatt prøver en gang i måneden. Prøvene blir analysert på Eurofins i Moss.

Dersom noen private ønsker å ta analyser av vannet sitt, kan de gå inn på www.vanntest.no og bestille vannprøver fra der. Står forklaring på de ulike vannprøvene og pris.

Priser

Her finner du oversikt over gebyrer