Helsestasjon for ungdom 13-20 år

Helsestasjon for ungdom er selvfølgelig på Snap og Facebook, klikk på linken til høyre, eller søk opp helsestasjon for ungdom i Sør-Fron på facebook eller snap.
 
Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt.
 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon helsestasjonen
Ansatte Telefon Mobil
Ingeborg Braastad Hagen, helsesykepleier, fagkoordinator 992 65 795
Ingrid Wistad, helsesykepleier 957 74 768
Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder 947 86 474
Hanne Sletten Lie, psykolog 911 55 464
Signy Brandstad Stubrud, jordmor 480 36 321
Esther Femsteinevik, fysioterapeut 482 52 425
Hanna Bergheim, helsestasjonslege

 

Aktuelle tema du kan snakke med helsesykepleier eller lege om, kan være:

 
- Spørsmål om kroppen
 
- Problem på skolen / Skolevegring
 
- Konflikter i familien
 
Flere tema: Er du trist? Ensom? Parforhold. Seksualitet/ Prevensjonsveiledning. Homofili. Seksuelt overførbare sykdommer. Rus og misbruk. Røyking. Graviditet. Menstruasjon. Slanking og spiseforstyrrelser. Vonde opplevelser, ex. seksuelt misbruk, vold, sykdom/dødsfall i familien.
 

Du er velkommen til ta kontakt uansett hva som opptar deg.

 
Dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du trenger, kan du ta kontakt med fagkoordinator. 
 
Finner du grunn for å klage på innholdet i tjenesten eller på helsepersonellet som utfører tjenesten, ta kontakt med fagkoordinator. Klagen må være skriftlig og innholde hva du er misfornøyd med og hva du ønsker annerledes.
 
Dersom fagkoordinator ikke imøtekommer klagen som gjelder for innholdet i tjenesten, eller helsepersonellet som utfører tjenesten, blir klagen drøftet med kommunelegen før den eventuelt sendes videre til Helsetilsynet i Oppland(fylkeslegen) for endelig behandling der.
 
 

De ansatte på helsestasjonen jobber ut fra ulike lover og forskrifter: 

Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient og brukerrettighetsloven og Smittevernloven.