Forbud mot å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger fra 01.01.2020

Oljekjel-777x437.jpegDen 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger. Det betyr at alle må ha tatt i bruk alternative oppvarmingsløsninger innen nyttår. Kommunene har ansvar for å håndheve forbudet.

For alle tanker, enten de skal graves opp eller skal gjenfylles og bli liggende, må tømming og reingjøring gjøres av godkjente firma med spesialkompetanse for formålet. Du finner slike firma på oljefri.no

Regelverket

Økonomisk støtte

Enova gir støtte til utskiftning av oljetank med en fornybar energikilde. Les mer om dette på Enovas hjemmesider

På hjemmesiden til Enova er også utarbeidet en kjøpsveileder med konkrete tips og råd for de som skal fase ut et oljefyringsanlegg.

Har du spørsmål til ordningen?

Miljødirektoratet har laget en nettside med spørsmål og svar om ordningen