Den grøne kulturbygda

"Den grøne kulturbygda" viderefører grunnlaget fra «dalernes blomme» i en mer folkelig og tydelig retning. Sør-Fron er en kommune som er rik på natur og kultur. Gjennom å bruke kulturbegrepet vil en favne det meste av dagens grunnlag for visjon, i tillegg kan kulturbegrepet brukes i alle deler av kommunen. Alt fra bolyst, frivillighet, trygghet og stolthet, til næringsliv, tilflytting og fremtidstro er avhengig av god kultur for å lykkes og utvikles.
 
 
God helse er grunnlaget for godt liv. Sør-Fron er en levende kommune der innbyggerne trives og «hører til» – et trygt og inkluderende samfunn der det er kultur for å ta vare på andres og egen fysiske og psykiske helse.
 
I Sør-Fron er det kultur for kunnskap. Kunnskap er avgjørende for at folk skal kunne leve gode og meningsfylte liv. Sør-Fron satser derfor på skolen og på skolebarna. Vi skal bygge sterke kompetansemiljø i og utenfor skolen vår.
 
Sørfrøningene har gjennom hundrevis av år forvalta natur- og utmarksressursene på en god måte. I Sør-Fron er det kultur for å tenke bærekraft først. Sør-Fron skal satse på grønne arbeidsplasser og næringer – og grønn matproduksjon.
 
Sør-Fron har kultur for entreprenørskap og gründerskap, tradisjon og nyskaping, dugnad og samarbeid. Her skal liv leves trygt og godt i arbeid og fritid, i nåtid og i framtid. Sør-Fron er ei bygd med skaperkraft og hjerterom.
 

Geografi

Sør-Fron vider seg ut på begge sider av Gudbrandsdalen, fra Rondane i nordøst til Valdres i sørvest. Nede i dalen renner Gudbrandsdalslågen. Østsiden av dalen har status som nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Sør-Fron kommune ligger midt i Gudbrandsdalen, og ligger også omtrent midt mellom Trondheim og Oslo. Folketallet er omkring 3200 og flateinnholdet 721 m2.


Aktuelle steder i Sør-Fron

Hundorp

Hundorp ligger midt i kommunen og huser kommuneadministrasjonen. Her er også blant annet flere forretninger, bensinstasjon, legekontor, bibliotek, idrettsanlegg, kirke, og alders- og sjukeheim.

Sør-Fron kirke er ei åttekantet steinkirke fra 1700-tallet og blir ofte kalt Gudbrandsdalsdomen. Den rommer mer enn 700 personer og kirken er attraktiv som konsertlokale. Nytt orgel ble installert på 1990-tallet.

På Hundorp ligger også Dale-Gudbrands gard som er kjent fra norsk historie. Høvdingen Dale-Gudbrand bodde her, og her er det også  flere store gravhauger fra vikingtida. Her er det hotell, selskapslokaler, Pilegrimskontor og kontor for Gudbrandsdalsmusea.

Harpefoss

Harpefoss ligger på grensa mot Nord-Fron. Her ligger Harpefoss kraftverk som utnytter fossefallet i Harpefossjuvet. Her ligger også Sør-Fron ungdomsskole, flerbrukshall, badeland, matbutikk og andre forretninger.

Fron badeland inneholder blant annet flere ulike basseng, vannsklie, klatrevegg. Badet er en attraksjon som blir brukt av både fastboende og turister.

På Harpefoss hotell arrangeres blant annet kunstutstillinger, konserter og årlig poesifestival. Hotellet ligger plassert like ved Harpefoss juvet. Her renner Gudbrandsdalslågen gjennom et trangt juv og er et flott skue, særlig om våren når vannføringa er stor.

I nærheten av Harpefoss ligger også Rudi gard. Garden er arena for både store og små konserter, revyforestillinger, teater og kunstutstillinger i sommerhalvåret.

Sygard Grytting er en gammal gard. Her ligger det et freda soveloft som husa Pilegrimer i mellomalderen. Fortsatt kan reisende få overnatting i det gamle Pilegrimsherberget. Nedenfor Sygard Grytting ligg kunstverket Flokk, som er laga av kunstneren Gitte Dæhlin og består av et 20-talls langbente bronsjefigurer.

Gålå

Gålå har flere reiselivsbedrifter, matbutikk, kafeer, alpinanlegg, turløyper og hytteområder. Friluftsoppsettingen av Ibsens Peer Gynt samler titusener hver sommer. Denne foregår på Borgen ved Gålåvatnet.  På Gålå ligger også Gålå skiarena. Her arrangeres det hvert år store langrennskonkurranser.

I nærheten av Gålå ligger også Solbråsetra. Her ble Gudbrandsdalsosten "oppfunnen" på 1860-tallet.

Espedalen

Espedalen er ei fjellbygd langt vest i kommunen. Her ligger det flere reiselivsbedrifter. På 1850-tallet var det nikkelgruver her. Det finnes fortsatt spor etter bergverksdrifta.

På Verksodden ved Espedalsvatnet ligger Espedalen fjellkirke og den unike «Gravholmen».  Her finner du også spor etter nikkelverket som var plassert her. Deler av den gamle masovnen ble restaurert på 1990 tallet.

Viktige næringsveger

Jordbruk, skogbruk, reiseliv, håndverk, kraftproduksjon og småindustri er viktige næringer i Sør-Fron kommune.