Sør-Fron kommune - dalernes blomme

Utsikt frå Skutelen - Klikk for stort bilde Sør-Fron er ein vakker blome – ”dalernes blomme”, som Theodor Caspari skreiv om Sør-Fron i diktet ”Fron”. Eit særmerkt kulturlandskap pregar bygda, og når du ferdes gjennom bygda legg du merke til dette.
 
 
Når oppetter Dalen du sporer din hest,
og setter fra Ringebu bent i mot vest
da vil du til Fron oppkomme.
Et prestegjeld altid i ære og akt
med ætstore gårder og velstand og makt.
Høyt priset som Dalernes blomme.
 
 
”Dalernes blomme” har meir å by på da kommunen er langstrakt, og breier seg ut på båe sider av Lågen. Kommunen har store fjellområder med svært gode moglegheiter for jakt-, fiske- og naturopplevelser. I kvar sin ende av kommunen ligg Rondane og Langsua nasjonalparker med urørt natur. Sør-Fron har også eit flott seterlandskap med setrer som fortsatt er i  aktivt bruk. Gålå og Espedalen er viktige reiselivsdestinasjonar i Sør-Fron. Ei reise på langs av kommunen vil vise den enorme breidda og spekteret i ”dalernes blomme”.
 

Geografi

 

Sør-Fron vider seg ut på båe sider av Gudbrandsdalen, fra Rondane i nordaust til Valdres i sørvest. Nede i dalen renn Gudbrandsdalslågen og det meste av busettinga ligg her. Austsida av dalen har status som nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Sør-Fron kommune ligg midt i Gudbrandsdalen, og ligg også omtrent midt mellom Trondheim og Oslo. Folketalet er ca. 3200 og flateinnholdet 721 m2.

 

Tettstader

Hundorp

Hundorp ligger midt i kommunen og husar kommuneadministrasjonen. Her er også forretningar, bensinstasjon, bank, legekontor, bibliotek, idrettsanlegg, kyrke, alders- og sjukeheim m.m.

Sør-Fron kyrke er ei åttekantet steinkyrke fra 1700-tallet og blir ofte kalla for Gudbrandsdalsdomen. Den rommer meir enn 700 personar og kyrken er attraktiv som konsertlokale. Nytt orgel ble installert på 1990-tallet.

På Hundorp ligger også garden Hundorp (Dale-Gudbrands gard) som er kjent fra Norges-historia. Høvdingen Dale-Gudbrand bodde her, og det er flere store gravhauger fra vikingtida.

Harpefoss

Harpefoss ligg på grensa mot Nord-Fron. Her er Harpefoss kraftverk som utnytter fossefalla i Harpefossjuvet. Her er ligg også Sør-Fron ungdomsskule, fleirbrukshall, badeland, matbutikk og andre forretningar.

Fron badeland inneheld fleire ulike basseng, vannsklie, klatrevegg og meire. Badet er ein attraksjon som blir brukt av folk frå fjern og nær både fastbuande og turistar.

Gålå

Gålå har flere reiselivsbedrifter, matbutikk, kafèar, alpinanlegg, turløyper og hytteområder. Friluftsoppsettinga av  Ibsens Peer Gynt  samlar titusener kvar sommar.

I nærleiken av Gålå ligg også Solbråsetra. Her vart Gudbrandsdalsosten "oppfunnen" på 1860-tallet.

Espedalen

Espedalen er ei fjellbygd langt vest i kommunen. Her ligg fleire reiselivsbedrifter. På 1850-tallet var det nikkelgruver her. Det finst fortsatt spor etter bergverksdrifta.

På Verksodden ved Espedalsvatnet ligg Espedalen fjellkyrke og den unike «Gravholmen».  

 

Viktige næringsvegar

Jordbruk, skogbruk, reiseliv, handverk, kraftproduksjon og småindustri er viktige næringar i Sør-Fron kommune

 

Fotograf: Arne Hærnes Fotograf: Arne Hærnes Fotograf: Signe Kjorstad Fotograf: Signe Kjorstad Gamle seterhus Hundorp Ku på Furusetra i Frydalen Sør-Fron midt i
Sist endret 13.04.2016 10:08
Fant du det du lette etter?