Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024

Sør-Fron kommunestyre vedtok den 17.12.2020 økonomiplan for perioden 2021-2024:

 

Tidligere år

Sør-Fron kommunestyre vedtok den 17.12.2019 økonomiplan for perioden 2020-2023:

Sør-Fron kommunestyre vedtok den 18.12.2018 økonomiplan for perioden 2019-2022:

Sør-Fron kommunestyre vedtok den 19.12.2017 økonomiplan for perioden 2018-2021: