Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Sør-Fron kommunestyre vedtok den 16.12.2021 økonomiplan for perioden 2022-2025: