Sørfrøningen

Sørfrøningen er Sør-Fron kommune sitt informasjonsmagasin som går ut til alle husstandar og hytteeigarar to gonger i året.

«Sørfrøningen» kom ut i to utgåver årleg frå 1987 til det var stopp etter éi utgåve i 1992. Så vart avisa pusta liv att i, i 2001. Fem utgåver vart det i ny drakt, før det var slutt i 2003.

Vinteren 2019 gav Sør-Fron kommune på ny ut Sørfrøningen, og sidan har den kome med litt ujamne mellomrom.

Målet er å gi ut Sørfrøningen to gonger i året og at magasinet skal innehalde relevant kommunal informasjon. 

Korleis får eg lest Sørfrøningen?

Hytteeigarar og fastbuande i Sør-Fron får Sørfrøningen tilsendt. Har du ikkje fått Sørfrøningen i postkassa? Last ned pdf av magasinet her:

Sørfrøningen nr 2_2023 (PDF, 16 MB)

Sørfrøningen nr 1_2023 (PDF, 18 MB)

Sørfrøningen nr 1_2022 (PDF, 20 MB)

Sørfrøningen nr 2_2020 (PDF, 11 MB)

Sørfrøningen nr 1_2020 (PDF, 20 MB)

Sørfrøningen nr 2_2019 (PDF, 20 MB)

Sørfrøningen nr 1_2019 (PDF, 9 MB)