Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehagen

Barn, familie og sol  Her kommer viktig informasjon til foreldre med barnehagebarn:

  • Moderasjonsordninger for familie eller husholdninger med lav inntekt
  • Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer 

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samla inntekten til familien eller husholdningen, har dere rett på redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Fra 1. august 2023 gjelder dette for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 550 000 kroner. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer.

Alle 2-, 3-, 4- og 5- åringer, barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. 

Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 615 590 kroner (fra 1. august, 2023).

Søknader om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid kan du gjøre i foresattportalen i Visma.

Se føringene nasjonalt på www.udir.no

Søknadsfrist for hele barnehageåret 2023/2024 er: 01.08.2023

Frist for søknader gjennom året er den 1. i hver måned og blir behandlet med virkning fra påfølgende måned.