Fron kulturskule

Sør-Fron og Nord-Fron har felles kulturskule. Kulturskulen held til på Folkets hus på Vinstra.

Fron kulturskule har ca. 190 elevar fordelt på disiplinane klassisk ballett, teater, visuell kunst, barnekor, piano, ungdomskor, fele (folkemusikk/klassisk), tverrfløyte, trompet, sang, trombone, gitar, bass, trommer og band.

Kulturskulen sel også tenester til det frivillige musikk og kulturliv.

   Fron kulturskule si heimeside