Hjelp til kreftsyke og alvorlig syke

Målet med tjenesten er å sørge for god kvalitet for kreftpasienter og andre alvorlige syke.

Tjenesten er forankret Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005 - 2015) som fastslår at tjenester av god kvalitet: er virkningsfulle er trygge og sikre involverer brukere og gir dem innflytelse er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelige og rettferdig fordelt

Sør-Fron kommune har en kreftkontakt for kreftsyke og alvorlige syke. Ta kontakt med tildelingskontoret som formidler henvendelsen.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 468 30 457
Åpningstider Åpent 09:00-14:30, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron