Hjelp til kreftsjuke og alvorlig syke

Målet med tjenesten er å sørge for god kvalitet for kreftpasienter og andre alvorlige syke.

Tjenesten er forankret Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005 - 2015) som fastslår at tjenester av god kvalitet: er virkningsfulle er trygge og sikre involverer brukere og gir dem innflytelse er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelige og rettferdig fordelt

 


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål til søknad eller tjeneste kan du ta kontakt med tildelingskontoret:
Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon61 29 90 22
ÅpningstiderÅpent 9-14, mandag til fredag
BesøksadresseSørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
PostadresseSør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Sist endret 27.06.2017 09:49
Fant du det du lette etter?