Kommunepsykolog

Nord-Fron og Sør-Fron kommune har som en del av et interkommunalt samarbeid ansatt psykolog i helsestasjon.
 
Kommunepsykologens jobb er forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge mellom 0-20 år. Psykologen har direkte samtaler med barn og ungdom, samt samtaler/veiledning til foreldre og familie. Psykologen samarbeider med, og er tilgjengelig for andre fagtjenester for barn og unge i kommunen for konsultasjon, veiledning og rådgivning.
Kommunepsykologen er lokalisert på helsestasjonen i Sør-Fron mandag og fredag og i Nord Fron tirsdag, onsdag og torsdag.
 
Tjenesten er gratis og er et lavterskeltilbud.
 
Psykolog Hanne Sletten Lie kan nås ved at du tar kontakt med helsestasjonen eller fastlegen.