Kommunepsykolog

Nord-Fron og Sør-Fron kommune har som en del av et interkommunalt samarbeid ansatt psykolog i helsestasjon.
 
Kommunepsykologens jobb er forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge mellom 0-20 år. Psykologen har direkte samtaler med barn og ungdom, samt samtaler/veiledning til foreldre og familie. Psykologen samarbeider med, og er tilgjengelig for andre fagtjenester for barn og unge i kommunen for konsultasjon, veiledning og rådgivning.
Kommunepsykologen er lokalisert på helsestasjonen i Sør-Fron mandag og fredag og i Nord Fron tirsdag, onsdag og torsdag.
 
Tjenesten er gratis og er et lavterskeltilbud.
 
Psykolog Hanne Sletten Lie kan nås ved at du tar kontakt med helsestasjonen, fastlegen eller tar direkte kontakt på telefon: 91 15 54 64