Besøkshjem og fritidskontakt

Barn og familier trenger noen ganger ekstra voksne å støtte seg på. Barnevernstjenesten har mange tiltak for barn og unge, og to av dem er besøkshjem og fritidskontakt.

Besøkshjem kan være familier, par eller enslige, med og uten barn, eller besteforeldre, som kan ha besøk av ett eller to barn en eller flere helger per måned. Besøkshjemmet bør helst være i Midtdalen. Det skal være et trygt og hyggelig sted der barna kan være en del av det vanlige familielivet. 

En fritidskontakt skal være en trygg voksenperson som kan tilføre barnet eller ungdommen ekstra støtte i hverdagen, ved å være med på fritidsaktiviteter eller bidra til at barnet opplever aktiviteter på fritiden. 

Du trenger ingen formell kompetanse, utover evne til å skape tillit og trygghet hos det barnet og den familien du engasjeres for. Tidligere erfaring fra arbeid med barn og ungdom er en fordel. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Alle besøkshjem og fritidskontakter godkjennes særskilt opp mot hvert enkelt barn. 

Krav om politiattest for alle voksne i familien må være innhentet før oppdraget kan starte opp. 

Det er egne satser og avtaler for besøkshjem og støttekontakter. Du vil få oppfølging av saksbehandler i barnevernet etter avtale. 

Ønsker du/dere å bidra til at et barn og dets familie får en positiv endring i livene sine?

Vi har ingen søknadsfrist. Ta kontakt med oss for mer informasjon og få registrert din interesse: mgbv@ringebu.kommune.no eller på telefon: 453 75 998 fra 08.00 til 15.00 alle hverdager.