Trygghetsalarm

Trygghetsalarmen er en måte å nå hjemmetjenesten på når en har kommet i en situasjon hvor en trenger hjelp, og ikke klarer å bruke telefonen. Trygghetsalarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for brukeren.

Når du utløser alarmen vil ditt anrop bli registrert av LMS Otta som kontakter hjemmesykepleien. Hjemmetjenesten tar kontakt med brukeren innen 30 minutter etter at alarmen er utløst. Sør-Fron kommune vedlikeholder og kontrollerer trygghetsalarmer. Hjemmesykepleien er behjelpelige med kontroll av alarmene etter avtale med den enkelte

Hvem har rett på tjenesten? 

En samlet vurdering blir gjort ut fra følgende kriterier:

  • om søkeren har lett for å falle eller har bevegelsesproblemer
  • har stor grad av utrygghet p.g.a. sykdom og/eller funksjonshemning er alvorlig syk
  • bor i uegnet bolig bor alene/har lite nettverk
  • søker må være klar og orientert.
  • Søker må selv ønske alarm og forstå bruken av den og bærer alarmsmykket hele døgnet.
  • Må godta at en nøkkelboks blir montert ved utgangsdøren. Dette for at hjelp skal kunne gis raskest mulig.

Krav til søker

  • Alarmen brukes inne, kan utløses maks. 50 m fra huset. Du kan ikke ha hemmelig telefonnummer, da vil ikke alarmen kunne identifiseres.
  • Bruker må erstatte alarmen/alarmsmykket hvis han/hun mister dette eller ødelegger dette.
  • Hvis situasjonen skulle forandre seg, vil ny vurdering vedrørende trygghetsalarm bli foretatt.

Hvordan søker du?

 

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Søknaden kan du sende til

Adresse søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

Behandlingstid

Søknader behandles fortløpende. Ved tildeling mottar du et vedtak og det avtales montering av trygghetsalarm og nøkkelboks. Ved akutte situasjoner kan alarm fås på dagen.

Klagebehandling

Trygghetsalarm er ikke lovpålagt, men tildeles etter Lov om helsetjenesten i kommunene. Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Klagen sender du til:

Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommuneveien 1
2647 Sør-Fron

Prinsipper for tjenestetildeling

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester (PDF, 2 MB)