Lag og organisasjonar

Sør-Fron har mange frivillige lag og organisasjonar. Mange av dei har medlemmar og aktivitet berre i Sør-Fron, mens andre er interkommunale organisasjonar. Oversikt over desse finn du på liste over "lag, organisasjonar og andre kulturtiltak" under. På lista finn du også oversikt over private kulturinstitusjonar, kulturaktørar og  tiltak.

Hjelp oss å halde desse listene mest mogleg oppdaterte.  Nye organisasjonar kjem til, andre blir nedlagt, kontakpersonar skiftar osv. Ser du feil så kontakt oss på epost: postmottak@sor-fron.kommune.no.

Lag, organisasjonar og andre kulturtiltak (PDF, 199 kB)

Her finner du også ein oversikt over aktivitetstilbodet til barn og unge i Sør-Fron

Informasjon om leige av lokalar finn du her