Lag og organisasjonar

Sør-Fron har mange frivillige lag og organisasjonar. Mange av dei har medlemmar og aktivitet berre i Sør-Fron, mens andre er interkommunale organisasjonar.

Oversikt over desse finn du på liste over "Lag, organisasjonar og andre kulturtiltak" under. På lista finn du også oversikt over private kulturinstitusjonar, kulturaktørar og tiltak.

Vi treng hjelp til å halde desse listene mest mogleg oppdaterte - informasjonen som ligg inne er henta frå Brønnøysundregistra.  Nye organisasjonar kjem til, andre blir nedlagt, kontaktpersonar skiftar osv. Ser du feil så kontakt oss på epost: postmottak@sor-fron.kommune.no.

Lag, organisasjonar og andre kulturtiltak (PDF, 399 kB)

Informasjon om leige av lokalar finn du her