Harpefoss barnehage

Kontaktinformasjon Harpefoss barnehage
BesøksadresseVintervegen 315, 2647 Sør-Fron
PostadresseSør-Fron kommune, Kommuneveien 1, 2647 Sør-Fron
Åpningstider i barnehagen06:45-16:30
Felles telefonnummer61 29 93 45
Blåbærfjell95 48 05 80
Raudhaugen95 47 79 87
Kvitberget95 48 04 26
Hiet90 01 39 27

 

Harpefoss barnehage - Klikk for stort bilde

Litt om oss

Harpefoss barnehage er ein kommunal fireavdelingsbarnehage for barn i alderen 0-6 år. Avdelingene heiter Hiet, Kvitberget, Raudhaugen og Blåbærfjell. Hiet er en friluftsavdeling ved Harpefoss barnehage. I år går 4 og 5 åringene på avdeling Hiet, på avdeling Kvitberget 2 og 3 åringer, avdeling Raudhaugen har 2 og 3 åringer, avdeling Blåbærfjell har 1 og 2 åringer.

 

Barnehagens visjon og pedagogiske grunnsyn

Tilstedeverande vaksne

Det er viktig at vi ser både kvar enkelt unges behov og heile gruppas behov. Er gode rollemodellar. Har humor og glede i barnehagekvardagen. Tek oss tid. Vera gode samtalepartnere som lytter og ser barna. Voksne som kan undre seg og filosofere ilag med barna. Vaksne som tek ungane på alvor og respekterar dei, og snakker med dei på ein likeverdig og aldersadekvat måte. Vera leikande vaksne som kan trykke på sin indre leikeknapp og samtidig trekke seg ut når leiken går av seg sjølv.

Rom for leik

Leiken gir mening for barna, leken er meningen med livet for barn. Den er avgjørende for at barn skal oppleve indre balanse og livslyst. I leiken får dei bearbeida ulike opplevelsar. Leken brukes til handtere tilværelsen, og kan bidra til å hjelpe barna videre. Vaksne må respektere alvoret barna legg i leiken, og sjå egenverdien i leik. Frileik er lystbetont og indre motivert, dermed må vi gi rom for frileik. Tilrettelegging  for leik er viktig i kvardagen, og gjennom å gjere det bidreg dei vaksne til at ungar finn vegen til fantasiens fantastiske verden.

Gjennom leik gjer ongane oppdagingar på eigenhand, som blir ein form for læring som vil sitte i heile livet. Dei utvikler kreativitet og evnen til å stole på sin skaperevne og fantasi.

God kommunikasjon

Snakke til kvarandre med integritet og respekt, både små og store. Vere seg bevisst på makta vi tilsette har i samtaler med barn og foreldre. Vi skal vere lydhøre for barn og føresettes behov, og la ærlighet og åpenhet prege samtalene. Positivitet og trivsel vil smitte over på ungane, og prege den daglege samtala i barnehagen. 

 

 

Avdelingene

Blåbærfjell

Tlf 95 48 05 80

Desse jobbar på Blåbærfjell: Kristin Rønningen (pedagogisk leiar 80%), Cathrine Haaland Rusten (spesialpedagog 20%), Anne Grete Olstad (barne- og ungdomsarbeider 100%), Kari Berntsen (pedagogisk medarbeider 100 %) og Bente Halle (Miljøterapaut 40%).

Raudhaugen

Tlf 95 47 79 87

Desse jobbar på Raudhaugen: Barbro Kvernes (pedagogisk leiar 100%), Nina Vaet (pedagogisk medarbeider 100%), Anni Grøndal (barne- og ungdomsarbeider 80%) og Eldrid Kvikstadhagen (pedagogisk medarbeider 20%).

Kvitberget

Tlf 95 48 04 26

Desse jobbar på Kvitberget: Hege Horsbøl (pedagogisk leiar 80%), Cathrine Haaland Rusten (spesialpedagog 20%), Gunn Tove Eide (pedagogisk medarbeider 80 %), Kari Ekre (barne- og ungdomsarbeider 100%) og Eldrid Kvikstadhagen (pedagogisk medarbeider 30%).

Hiet

Tlf 90 01 39 27

Desse jobbar i Hiet: Ragnhild Giverhaug (pedagogisk leiar 80%), Anette Skogen (pedagogik leiar 40%), Cathrine Haaland Rusten (spesialpedagog 60%), Siv Sandbuløkken (barne- og ungdomsarbeider 60 %) og Tonje Beate Slåen (barne- og ungdomsarbeider 100%) og Siv Anita Gjerdingen Wang (pedagogisk medarbeider 60%) . 

 

 

Ansvarlig Anne Margrethe Hallum. Sist endret 21.09.2017 14:51
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Nina Lindberg
Styrer Harpefoss barnehage