Harpefoss barnehage

Kontaktinformasjon Harpefoss barnehage
Info Adresse og tlfnr
Besøksadresse Vintervegen 315, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune, Kommuneveien 1, 2647 Sør-Fron
Åpningstider i barnehagen 06:45-16:30
Felles telefonnummer 61 29 93 45
Blåbærfjell 95 48 05 80
Raudhaugen 95 47 79 87
Kvitberget 95 48 04 26
Styrer 48 12 48 85

 

Noe av uteområdet til barnehagen - Klikk for stort bildeNoe av uteområdet til barnehagenLitt om oss

Harpefoss barnehage er ein kommunal treavdelingsbarnehage for barn i alderen 0-6 år. Avdelingene heiter Raudhaugen, Kvitberget og Blåbærfjell. Barnehageåret 2022-2023 er det barn fødd i 2017, 2018 og 2019 på Kvitberget. På Raudhaugen er det barn fødd i 2019 og 2020, og på Blåbærfjell er det  barn fødd i 2020 og 2021.  

 

Sør-Fronsdiamanten

Overordna mål for skule og barnehage i Sør-Fron er at alle skal få ut sitt potensiale. Vi vil ha barn som medverker, som er motivert og som ser moglegheiter. Vi vil ha barn som har heimstadstoltheit og har trua på ei framtid i Sør-Fron. Noko av det viktigaste barnehagen skal jobbe med er å utruste barn med sosial kompetanse og personlege eigenskaper som kan hjelpe dei til å kjenne at dei har verdi og dei kan møte og meistre utfordringer dei møter i livet. Sør-Fronsdiamanten er felles for oppvekst og skal gå som ein raud tråd gjennom barnehage, barneskule og ungdomskule. 

For å få til dette trengs tilsette som ser barna, som tek dei på alvor og som er opptekne av barn sitt uttrykk og barndommen sin eigenverdi. 

I Harpefoss barnehage har vi har vi jobba med å beskrive korleis barnehagelova, rammeplanen for barnehagar og Sør-Fronsdiamanten ser ut i praksis. Figuren under vart laga i denne prosessen, vi har kontinuerlig fokus på formål og verdigrunnlag, er heile tida i utvikling og skal reflektere over korleis vi er som tilsette i møte med barn og føresette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelinger

Kvitberget: Kristin Rønningen (pedagogisk leiar), Ragnhild Hauge Giverhaug (pedagogisk leiar), Nina Vaet (pedagogisk medarbeider), Siv Sandbuløkken (barne- og ungdomsarbeider), Mona Kristin Morken (lærling). 

Raudhaugen: Hege Sperre Horsbøl (pedagogisk leiar), Anette Skogen (pedagogisk leiar), Anne-Grete Olstad (barne- og ungdomsarbeider), Gunn Tove Eide (pedagogisk medarbeider), Eldrid Kvikstadhagen (pedagogisk medarbeider). 

Blåbærfjell: Anita Nilsen (pedagogisk leiar), Marit Tollefsrud (pedagogisk leiar), Kari Berntsen (pedagogisk medarbeider), Kari Ekre (barne- og ungdomsarbeider)

Liv Randi Sundhagen er styrar i Harpefoss barnehage.