Dispensasjon fra plan

Det vil være en arealplan som gjelder for alle eiendommer i kommunen. Dette kan være både kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Planene viser hvordan eiendommen din kan brukes, og er juridisk bindende.

Ønsker du å bygge noe annet en det arealplanen legger opp til, må du søke om dispensasjon fra planen eller søke omregulering av planen.

 

Dispensasjon er unntaket

Alle arealplaner har vært gjennom en omfattende politisk prosess med overordnet planlegging av området, med muligheter for medvirkning fra naboer og både offentlige og private organisasjoner som har interesse for planen.

Arealplaner skal være forutsigbare, slik at alle skal vite hva som gjelder for sitt område.
Dispensasjoner skal derfor bare brukes unntaksvis

Viser til kommunens innskjerping av dispensasjonspraksis

 

Kommunen kan gi dispensasjon dersom

  • formålet med arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

 

Slik søker du om dispensasjon

Søknad om dispensasjon skal skrives som et vanlig brev og legges ved nabovarsling og søknad om tillatelse til tiltak. Søknden skal fortelle hva det dispenseres fra og inneholde en begrunnelse for dispensasjonen.