Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter

Frivilligsentralen

Sør-Fron kommune har i flere år hatt et godt samarbeid med personer, lag og foreninger som har utført frivillig innsats. Samarbeidet har de siste årene økt og kommunen ønsker å tilrettelegge og videreutvikle frivillig innsats fremover. 

Frivilligkoordinator Bergljot Mæhlum koordinerer driften på frivilligsentralen som holder til på Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter. Hun har kontordag hver mandag og torsdag, kl. 08.00 - 15.30. Hit henvender du deg hvis du ønsker å bidra som frivillig og også dersom du har gode idéer til videreutvikling av frivillig innsats.

Frivilligkoordinator: Tlf 94 88 61 38.

Frivilligsentralens nettside: https://sor-fron.frivilligsentral.no/

Besøksadresse Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter: Flatmovegen 6, 2647 Sør-Fron

 

Tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud 

Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter (tidligere Flatmoen jobb- og aktivitetssenter) yter også individuelt tilrettelagte tjenester for personer som trenger et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid. Vedtaket kan gis for kortere eller lenger perioder etter vurdering. Tilbudet skal bidra til at den enkelte bruker får en trygg og forutsigbar hverdag med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet.

 

Hvem har rett på tjenesten?

  • Søker må være bosatt i Sør-Fron kommune.
  • Tilbudet gis primært til personer mellom 18-70 år som har behov for tilrettelegging, arbeidstrening og sysselsetting på dagtid.
  • Tjenesten tar imot elever med behov for tilrettelegging på utplassering og arbeidspraksis fra ungdomsskole og videregående skole. Må ha med egen assistent.

 

Krav til den som mottar tjenesten

  • Må selv ordne med transport.
  • Bidrar ut fra egne forutsetninger.

 

Hva koster tjenesten?

Tilbudet er gratis

 

Kontaktinformasjon

 

Ved spørsmål om frivillig innsats:

Frivilligkoordinator Bergljot Mæhlum, tlf: 94 88 61 38.

 

Andre henvendelser til Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter, tlf: 91 91 36 34

 

Ved spørsmål om tilrettelagt arbeids - og aktivitetstilbud:

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 61 29 90 22/61 29 92 07
Åpningstider Åpent 9-14, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron Inngang nord, ved hjemmetjenesten
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron