Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter

Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter ble oppretta i oktober 2017. Tidligere Flatmoen jobb- og aktivitetssenter og Sør-Fron frivilligsentral ble da slått sammen og holder til i Flatmovegen 6.

Hensikten er blant annet at arbeids- og frivilligdelen kan ha gjensidig nytte av hverandre, samtidig som det er to selvstendige enheter. Gapahuken er eksempel på et vellykket samarbeidsprosjekt!

Kontaktinformasjon: 

Avdelingsleder: Margrethe Furuheim: 476 18 225, e-post margrethe.furuheim@sor-fron.kommune.no 

Fagkoordinator: Redvald Heggelien: 919 13 634, e-post redvald.heggelien@sor-fron.kommune.no  

 


Hvem har rett på tjenesten?

  • Søker må være bosatt i Sør-Fron.
  • Tilbudet gis primært til personer mellom 18 og 70 år som har behov for tilrettelegging, arbeidstrening og sysselsetting på dagtid. 
  • Tjenesten tar imot elever fra ungdomsskole og videregående skole med behov for tilrettelagt utplassering og arbeidspraksis. Må ha med egen assistent. 

Krav til den som mottar tjenesten

  • Må selv ordne med transport.
  • Må bidra ut fra egne forutsetninger.

Hva koster tjenesten? 

Tilbudet er gratis. 

Frivilligsenteret 

Sør-Fron frivilligsentral utgjør frivilligdelen av Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter. En frivilligsentral er en lokal møteplass. Den skal sette i gang frivillig innsats, rekruttere og ivareta frivillige, samarbeide med lokale lag og foreninger, ildsjeler og det offentlige. En frivilligsentral skal være åpen for alle, enten man vil bidra som frivillig eller nyte godt av andres innsats. 

Kontaktinformasjon

Frivilligkoordinator: Bergljot Mæhlum, 948 86 138, e-post bergljot.maehlum@sor-fron.kommune.no

Nettside: https://sor-fron.frivilligsentral.no

Slik får du tak i oss: 

Arbeidssenteret: 919 13 634, kl. 08.00 - 15.30

Frivilligsenteret: 948 86 138, kl. 08.00 - 15.30

Åpningstider: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag. 

Besøksadresse: Flatmovegen 6

Postadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron