Organisasjon

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Kommuneloven § 13 omtaler rådmannens oppgaver og myndighet.

Kommunedirektør
Anne Holsbrekken

(konstituert)
 

 

  

Kommunedirektørens ledergruppe består av tre kommunalsjefer, tjenesteleder for kultur og kommunikasjon, og kommuneplanlegger, utover at hun selv har kommunalsjefsansvaret for samfunnsutvikling.

Organisasjonskart 2.februar 2023 (PDF, 185 kB)