Organisasjon

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Kommuneloven § 13 omtaler kommunedirektørens oppgaver og myndighet.

Kommunedirektør
Anne Holsbrekken
 

 

  

Kommunedirektørens ledergruppe består av tre kommunalsjefer, tjenesteleder for kultur og kommunikasjon, og kommuneplanlegger, utover at hun selv har kommunalsjefsansvaret for samfunnsutvikling.

Organisasjonskart (PDF, 246 kB)