Organisasjon

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Kommuneloven § 13 omtaler rådmannens oppgaver og myndighet.

Rådmann
Rune Fromreide Sommer

 

Rune Fromreide Sommer Sør-Fron kommune   

Rådmannens ledergruppe består av tre kommunalsjefer utover at han selv har kommunalsjefsansvaret for teknisk.

Bilde av ledergruppa i Sør-Fron kommune - Klikk for stort bilde   Sør-Fron kommune er i en omstillingsprosess og fra 1.mai 2022 er dette gjeldende organisering. 

Organisasjonskart 1.mai 2022 (PDF, 301 kB)