Organisasjon

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Kommuneloven § 13 omtaler rådmannens oppgaver og myndighet.

Rådmann
Rune Fromreide Sommer

 

Rune Fromreide Sommer Sør-Fron kommune   

Rådmannens ledergruppe består av tre kommunalsjefer utover at han selv har kommunalsjefsansvaret for teknisk.

Sør-Fron kommune er i en omstillingsprosess og fra 1.august 2021 er dette gjeldende organisering. 

Organisasjonskart 1.august 2021 (PDF, 500 kB)