Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Den omsorgstrengende må være helt avhengig av praktisk og /eller personlig hjelp for å få dekket sine omsorgsbehov for å kunne bo hjemme.

Kriterier for å motta omsorgsstønad

  • Eksisterende tjenester innen helse- og omsorg skal først være utprøvd.
  • Omsorgsstønad skal erstatte nødvendig omsorgsoppgaver eller annen praktisk bistand i hjemmet.
  • Vedkommende er nærmeste pårørende eller familie.
  • Omsorgsstønad graderes etter kartlegging av omsorgsyters tilgjengelighet og arbeidsevne.
  • Omsorgsituasjonen må være vurdert som betydelig mer belastende enn normalt.
  • At tjenesten revurderes og tilpasses til enhver tid etter fastsatt plan.


Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 468 30 457
Åpningstider Åpent 09:00-14:30, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron