Interkommunalt samarbeid

Kommunene i Midt-Gudbrandsdal (Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron) har lenge hatt et godt interkommunalt samarbeid. 

Interkommunale selskap

Interkommunale selskap
Forkortelse Selskap Kommuner Vertskommune
MGPPT Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk Rådgjevingsteneste Sør-Fron/Ringebu/Nord-Fron Sør-Fron
Frya RA Frya Renseanlegg Sør-Fron/ Ringebu/Nord-Fron Sør-Fron
MGB Midt-Gudbrandsdal Brann- og feievesen Sør-Fron/ Ringebu/Nord-Fron Ringebu
MGR Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap Sør-Fron/ Ringebu/Nord-Fron Ringebu
Fron kulturskole Sør-Fron/Nord-Fron Nord-Fron
Fron Badeland Sør-Fron/Nord-Fron Sør-Fron
MGL Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor Sør-Fron/ Ringebu Sør-Fron
MGBV Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Sør-Fron/ Ringebu Ringebu
MGØ Midt-Gudbrandsdal Økonomikontor Sør-Fron/ Ringebu Ringebu
FIAL Frya Industrianlegg Sør-Fron/ Ringebu Ringebu

Andre samarbeid

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdalen

Sammen med Oppland fylkeskommune har kommunene Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron etablert

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdalen. Sekretariat kjøpes etter anbud fra Nord-Fron kommune

Mer informasjon om Regionrådet

Kontrollutvalg

Kommunene Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron har etter et fellesanbud engasjert firmaet Åsjord Økonomi og Rettshjelp AS som et felles sekretariat for hvert av de tre kommunenes kontrollutvalg.

Andre

Kommunene Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron er deltakere/eiere/engasjert i bla.:

  • Gudbrandsdalsmusea AS
  • Gudbrandsdal Krisesenter
  • Overgrepsmottak på Lillehammer
  • Næringsarbeid.
  • Geodatasamarbeid i Midt-Gudbrandsdalen.