Moderasjonsordning i SFO

Fra 1. august 2020 er det fastsatt to moderasjonsordninger for SFO (skolefritidsordningen).
 

Redusert foreldrebetaling for SFO på 1. og 2. trinn

Hvis betalingen for SFO per barn er høyere enn 6 prosent av den samla inntekten til familien/husholdningen, har dere rett på redusert betaling.

For 2021 vil husholdninger som har samlet årsinntekt som er lavere enn kr 453 333 ha rett til moderasjon ved full plass på SFO.

Søknad om redusert foreldrebetaling gjøres digitalt på eget skjema som du finner her.

For søknader før 1. august gjelder kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5. – 7. trinn

Tilbudet om SFO til barn med særskilte behov på 5. – 7. trinn skal være gratis.

Du kan lese mer om ordningene her:
www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/veileder-om-moderasjonsordninger-i-sfo/