Gjerde på fritidseiendommer

Gjerde rundt hytta: Hva er lov og hva er ikke lov?

Sør-Fron kommune får en del henvendelser vedrørende oppføring av gjerde rundt fritidsboliger. Det er ulikt fra kommune til kommune hvordan dette praktiseres. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon.

Dårlige gjerder og usikrede bygninger er dyrefeller for både beitedyr og ville dyr. Beitedyr i hytteområder kan være problematisk, da få hytteeiere ønsker å ha beitedyr rundt hyttene sine. Bruk av gjerder i hytteområdene er stadig kilde til konflikt. Det har vært flere tilfeller av dyretragedier i kommunen siste årene hvor sau har satt seg fast i oppsatte strømgjerder uten strøm og uten tilsyn, eller andre tråd/nettinggjerder.

I Sør-Fron kommune er det følgende bestemmelser for gjerding av fritidseiendommer:

For tomter avsatt til fritidsformål kan det gjerdes inn et samlet areal på inntil 300 m². Gjerdet skal være sammenhengende og av typen skigard, eller annen type tregjerde. Bygninger som fungerer som en del av gjerdet, bli ikke regnet som inngjerdet areal. Eier har ansvaret for at bygninger og gjerde er sikret slik at beitedyr ikke går seg fast.»

Det er ikke tillatt å sette opp strømgjerde eller nettinggjerde på fritidseiendommer i Sør-Fron.

Oppføring av gjerde er ikke søknadspliktig, men kommunen ønsker å få tilsendt kart over inntegnet areal på fritidseiendommen som er inngjerdet.