Frisklivssentralen

Frisklivssentralen retter seg mot personer som ønsker og har behov for livsstilsendringer. Tilbudet har fokus på å stimulere til endringer av vaner knyttet til fysisk aktivitet, søvn, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen er en del av kommunens forebyggende helsearbeid, og målet er å forebygge sykdom og livsstilsrelaterte plager hos innbyggerne i kommunen. 

Hvordan bli deltaker? 

Personer som ønsker deltakelse i Frisklivssentralen kan ta direkte kontakt selv. Fastlege, NAV, psykisk helse eller andre kan også henvise.

Hva koster det?  

Det er deltakeravgift på 300 kr for en 3 måneders frisklivsresept. Etter 3 måneder kan man fortsatt delta på noen av tilbudene, det vil da koste 100 kr per måned.  
Om man ønsker å delta på bassengtrening kommer inngangsbillett i Fron badeland i tillegg. Om du har årskort på badeland kan dette benyttes. 

Frisklivssentralen i Sør-Fron tilbyr: 

 • Innledende helsesamtale 
 • Deltakelse i gruppetreninger:  
  - Frisk og Sterk på Hjertebanken (gruppetrening i sal med fokus på styrke og kondisjon) 
  - Frisk og Sterk på Fron badeland (bassengtrening med fokus på kondisjon, styrke og balanse) 
  - Sterk Start (egentreningsgruppe i 2.etg på Hjertebanken) 
  - Yoga på Nord-Fron i samarbeid med Frisklivssentralen i Nord-Fron. 
 • Individuell veiledning med fokus på kosthold, søvn, fysisk aktivitet og røykeslutt 
 • Individuelle samtaler etter behov 
 • BraMat-kurs (kostholdsendringskurs) 
 • SovGodt-kurs (søvnkurs) 
 • Kurs i depresjonsmestring 
 • Kurs i belastningsmestring 

 

Deltakelsen starter med en individuell helsesamtale med frisklivskoordinator. I helsesamtalen kartlegges din helsesituasjon.  
I helsesamtalen brukes kartleggingsverktøyet MinLivsstil. I samtalene blir det særlig lagt vekt på egenmestring, ressurser, styrker og muligheter. 

BraMat-kurs 

BraMat-kurset er basert på de nasjonale kostrådene og prinsipper for motiverende intervju. Kurset kan være en god start for å få til varig forbedring av kostholdet, og vektlegger kostholdsendring over tid med mottoet «små skritt, store for bedringer». 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet 

Kurset går over fem kurskvelder, og tar for seg temaene sunne matvarevalg, fem om dagen, regelmessige måltider, porsjonsstørrelser, varedeklarasjoner, kostfiber, salt og sukker, fettkvalitet og praktisk matlaging 

BraMat-kurs arrangeres 2 ganger i året i Ringebu, Sør-Fron eller Nord-Fron. 
Ta kontakt med Frisklivssentralen for informasjon om neste kurs. Kurset er for alle over 18 år. 

SovGodt-kurs 

Søvnkurset er for personer som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. 
Kurset går over fire kurskvelder, og tar for seg temaene søvn og søvnvansker, kartlegging av søvnvaner, stimuluskontroll, holdninger til søvn og søvnrestriksjon. 

https://helsenorge.no/sykdom/sovnproblemer/gode-rad-for-bedre-sovn 

To spørsmål man ofte stiller i forbindelse med søvn: 
- Har du ofte (dvs. mer enn tre ganger i uken) problemer med å sovne om kvelden, våkne for tidlig eller sove urolig i løpet av natta? 
- Hvis ja: opplever du at dette påvirker hvordan du fungerer i hverdagen? 

Hvis svaret på det første spørsmålet er ja, og svaret på det andre spørsmålet er dårlig fungering på dagtid, kan du ha god nytte av deltakelse på søvnkurs i regi av Frisklivssentralen! 

SovGodt-kurs arrangeres 2 ganger i året i Ringebu, Sør-Fron eller Nord-Fron. 
Ta kontakt med Frisklivssentralen for informasjon om neste kurs. Kurset er for alle over 18 år. 

Kurs i depresjonsmestring (KiD) 

Kurs i depresjonsmestring er for deg som har, eller har hatt, perioder med nedstemthet og symptomer på depresjon. Symptomer på depresjon kan være tap av energi, redusert tro på egne evner og mindre håp. På KiD-kurset er målet å utvikle forståelse for egne vansker og bruke denne forståelsen. Det er ikke nødvendig å dele private erfaringer på kurset. 
Kurset er basert på kognitiv teori. I kognitiv teori vektlegges egen forståelse og tanker i stor grad, fordi de påvirker våre følelser og handlinger. 

KiD-kurset går over 10 ganger, og ledes av godkjent KiD-kursleder. Kurset foregår på dagtid. 

KiD-kurs arrangeres 1-2 ganger i året i Ringebu, Sør-Fron eller Nord-Fron. 
Ta kontakt med Frisklivssentralen for informasjon om neste kurs. Kurset er for alle over 18 år. 

Kurs i belastningsmestring (KiB) 

Kurs i belastningsmestring er for deg som har behov for å bedre venen til å regulere og mestre belastninger. Belastningen kan være knyttet både til helse, arbeids- og privatliv. Ofte er det helt vanlige, hverdagslige belastninger, og det kan være nyttig å lære seg nye teknikker og metoder å forholde seg til disse på. Kurset er basert på kognitiv teori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning.  

KiB-kurset går over 10 ganger, og ledes av godkjent KiB-kursleder. Kurset foregår på dagtid. 

KiB-kurs arrangeres 1-2 ganger i året i Ringebu, Sør-Fron eller Nord-Fron. 
Ta kontakt med Frisklivssentralen for informasjon om neste kurs. Kurset er for alle over 18 år. 

Kontaktinformasjon 

Frisklivssentralen holder til på Hjertebanken på Hundorp. Gruppene foregår på Hjertebanken og Fron badeland.  

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker deltakelse i Frisklivssentralen eller på kurs! 

Tlf. 909 60 503 eller mail: therese.klaussen@sor-fron.kommune.no 

Kontakt