Frisklivssentralen

Frisklivssentralen retter seg mot personer som ønsker og har behov for livsstilsendringer. Tilbudet har fokus på å stimulere til endringer av vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen er en del av kommunens forebyggende helsearbeid, og målet er å forebygge sykdom og plager hos innbyggerne i kommunen.

Hvordan bli deltaker?

Personer som ønsker deltakelse i Frisklivssentralen kan ta direkte kontakt selv eller bli henvist av fastlege, fysioterapeut, NAV eller annet helsepersonell. En frisklivsperiode har en varighet på 3 måneder. I Sør-Fron har vi også åpnet for deltakelse på gruppetilbudene etter endt frisklivsperiode. Selve frisklivsperioden er gratis, men om man ønsker å delta på basseng kommer det i tillegg en deltakeravgift som betales til Fronsbadet per gang.

Frisklivssentralen i Sør-Fron tilbyr:

  • Innledende helsesamtale
  • Fysisk testing i form av en tredemølletest
  • Deltakelse i gruppetreninger: utetrening, styrketrening og basseng 
  • Individuell veiledning
  • Midtveissamtale
  • Sluttsamtale
  • BraMat-kurs (kostholdsendringskurs)
  • SovGodt-kurs (søvnkurs)

Deltakelsen starter med en individuell helsesamtale med frisklivskoordinator. I helsesamtalen kartlegges din helsesituasjon. Det utarbeides en frisklivsplan for perioden der det settes mål og det planlegges hvordan målene skal oppnås. I helsesamtalen skal det fylles ut et scoringsskjema for egen helse, der din helsesituasjon kartlegges. I samtalene blir det særlig lagt vekt på egenmestring, ressurser, styrker og muligheter.

BraMat-kurs

BraMat-kurset arrangeres i samarbeid med Frisklivssentralen i Ringebu. Kurset arrangeres en gang i året, og er åpent for alle.

BraMat-kurset er basert på de nasjonale kostrådene og prinsipper for motiverende intervju. Kurset kan være en god start for å få til varig forbedring av kostholdet, og vektlegger kostholdsendring over tid med mottoet «små skritt, store for bedringer».

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet

Kurset går over fem kurskvelder, og tar for seg temaene sunne matvarevalg, fem om dagen, regelmessige måltider, porsjonsstørrelser, varedeklarasjoner, kostfiber, salt og sukker, fettkvalitet og praktisk matlaging

SovGodt-kurs

SovGodt kurset arrangeres i samarbeid med Frisklivssentralen i Ringebu. SovGodt-kurset er for hele kommunens befolkning, ikke bare frisklivsdeltakere.

Søvnkurset er for personer som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter.
Kurset går over fire kurskvelder, og tar for seg temaene søvn og søvnvansker, kartlegging av søvnvaner, stimuluskontroll, holdninger til søvn og søvnrestriksjon.

https://helsenorge.no/sykdom/sovnproblemer/gode-rad-for-bedre-sovn

To spørsmål man ofte stiller i forbindelse med søvn:
- Har du ofte (dvs. mer enn tre ganger i uken) problemer med å sovne om kvelden, våkne for tidlig eller sove urolig i løpet av natta?
- Hvis ja: opplever du at dette påvirker hvordan du fungerer i hverdagen?

Hvis svaret på det første spørsmålet er ja, og svaret på det andre spørsmålet er dårlig fungering på dagtid, har du mest sannsynlig insomni.  Du kan da ha god nytte av deltakelse på søvnkurs i regi av Frisklivssentralen!

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen holder til i fysioterapilokalene på Sørheim. Gruppene foregår i Fronsbadet (basseng), på/rundt Sørheim (styrketrening) og rundt Sørheim/i Hardvoldsmorka (utetrening)

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker deltakelse i Frisklivssentralen!

Tlf: 61 29 92 09/909 60 503 eller mail: ingeborg.tvete@sor-fron.kommune.no

Her finner du gruppetilbudet ved Frisklivssentralen (DOCX, 72 kB)