Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal arbeide for god helse blant barn og 
ungdom gjennom:
 
- samtaler, råd og veiledning med/til elever, foreldre og lærere
 
- helseopplysning
 
- helseundersøkelser
 
- vaksinasjon
 

 

Fast program/tilbud:

  • Helseundersøkelse, hos helsesøster og lege, i forbindelse med skolestart.
  • 2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
  • 3. trinn: Trivselssamtale/individuell helseundersøkelse med høydemåling, vekt, evt. syn og hørsel.
  • 6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og rødehunder (MMR-vaksine)
  • 7. trinn: Vaksine mot livmorhalskreft (HPV) til alle jentene. Individuell trivselssamtale med høydemåling til alle.
  • 5.-7. trinn: i løpet 5.-7. trinn tilbyr vi opplysning/undervisning/samtaler om pubertetsutvikling/kosthold/hygiene, i grupper eller klassevis.
  • 8. Klasse: Helsekontakt ved helsesøster – lege v/ behov. Individuell samtale om trivsel og psykisk og fysisk helse, overgangen til ny skole. Synsundersøkele. Lengde /Vekt.
  • 9 . Klasse:  Undervisning, Evt gruppesamtaler (livsstil, seksualitet og samliv, seksuell overførbare sykdommer, prevensjon rus, o.a). Psykisk helse, Rus, Oppfølgning ved behov.
  • 10. Klasse: Individuelle og gruppesamtaler om aktuelle tema, livsstil, psykisk helse, rus, overgangen til videregående opplæring. Vaksine mot difteri/stivkrampe, kikhoste, polio(DTP-IVP).
 

Helsesøster er å treffe på Harpefoss:

Mandager kl 8-15.00
 

Helsesøster er å treffe på Midtbygda:

Tirsdager kl 8-15.00
 

Helsesøster er å treffe på Sør - Fron Ungdomsskole:

Tirsdager kl.08 – 15:00
Fredager kl.08 – 15:00
 
 
Utenom det faste programmet er det individuell oppfølging etter behov på alle klassetrinn.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon helsestasjonen
Navn og funksjonTelefonMobil
Ingeborg Braastad Hagen, koordinerende helsesøster61 29 91 13992 65 795
Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder61 29 92 62947 86 474
Hanne Sletten Lie, psykolog911 55 464
Benedict K. Holager, lege61 29 91 11
Siv Magnhild Myhrsveen, flyktningekonsulent61 29 92 88482 25 868
Lisbeth Gunstad, jordmor61 28 39 25488 67 118
Merk at jordmor har besøksadresse i Ringebu:
Fåvang Helsesenter, Trimvegen 1, 2634 Fåvang

 

Hva du kan forvente av tjenesten:

 
- At du blir møtt på en respektfull og høflig måte.
 
- At de ansatte holder taushetsplikten sin.
 
- At du får faglig forsvarlig veiledning. 
 
 
Dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du trenger, kan du ta kontakt med fagkoordinator. 
 
Finner du grunn for å klage på innholdet i tjenesten eller på helsepersonellet som utfører tjenesten, ta kontakt med fagkoordinator. Klagen må være skriftlig og innholde hva du er misfornøyd med og hva du ønsker annerledes.
 
Dersom fagkoordinator ikke imøtekommer klagen som gjelder for innholdet i tjenesten, eller helsepersonellet som utfører tjenesten, blir klagen drøftet med kommunelegen før den eventuelt sendes videre til Helsetilsynet i Oppland(fylkeslegen) for endelig behandling der.
 
 
Tjenesten er for barn og ungdom i alderen 5-20 år.
 
Sør-Fron kommune har ikke helsestasjon for ungdom, derfor tar helsesøster imot ungdom fra videregående etter nærmere avtale. 
 

 

Pasient og brukerrettighetsloven, § 6-1:

 
«Barn har rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroll, i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg».
 
«Foreldre plikter å medvirke til at barn deltar i helsekontroll».
 
 
På ulike klassetrinn har helsesøster samtaler med elever enkeltvis, i grupper eller klassevis. Tema kan f.eks. være: å ta vare på egen og andres helse, egenverd, selvbilde, trivsel, vennskap, mobbing, pubertet, kost, søvn, hygiene, rusmidler m.m.
 
Elevene kan selv ta kontakt med helsesøster når ho er på skolen.
Foreldre oppfordres også å ta kontakt dersom behov, evt. gjennom samarbeid med lærer.
Foreldre vil alltid få skriftlig informasjon, på forhånd, når vi tilbyr de faste konsultasjonene, (se under), evt. at lærer noter på ukeplanen.
 
Dersom elevene har plager eller helseproblem som krever videre undersøkelse, behandling eller oppfølging vil vi, i samråd med elev og foreldre, henvise til fastlege, fysioterapeut, psykolog, PP-tjenester eller andre.
 
Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevenes trivsel og helse.
 
Sist endret 15.08.2017
Fant du det du lette etter?