Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal arbeide for god helse blant barn og 
ungdom gjennom:
 
- samtaler, råd og veiledning med/til elever, foreldre og lærere
 
- helseopplysning
 
- helseundersøkelser
 
- vaksinasjon
 

 

Fast program/tilbud:

  • Helseundersøkelse, hos helsesykepleier og lege, i forbindelse med skolestart.
  • 2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
  • 3. trinn: Trivselssamtale/individuell helseundersøkelse med høydemåling, vekt, evt. syn og hørsel.
  • 6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og rødehunder (MMR-vaksine)
  • 7. trinn: Vaksine mot livmorhalskreft (HPV). Trivselssamtale med høydemåling til alle.
  • 5.-7. trinn: i løpet 5.-7. trinn tilbyr vi opplysning/undervisning/samtaler om pubertetsutvikling/kosthold/hygiene, i grupper eller klassevis.
  • 8. trinn: Presentasjon av skolehelsetjenesten i de ulike klassene.
  • 9. trinn: Tilbud om individuell helse- og trivselssamtale. «Helsevikku» hvor vi deltar sammen med psykolog, jordmor, rus & psykisk helse med fler.
  • 10. trinn: Påfyll av vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio). 

 Noen klasser vil også få undervisning i psykologisk førstehjelp. Skolehelsetjenesten har også tilbud om gutte- og jente-grupper.
 

Utenom det faste programmet er det «åpen dør» og tilbud om individuell oppfølging dersom behov. Dette gjelder alle elever på alle trinn.

Samtaler med elever enkeltvis, i grupper eller klassevis kan ha følgende som tema: å ta vare på egen og andres fysiske og psykiske helse, egenverd, selvbilde, trivsel, vennskap, sjalusi, mobbing, kropp og pubertet, kost, søvn, hygiene, rusmidler m.m.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon helsestasjonen
Ansatte Telefon Mobil
Ingeborg Braastad Hagen, helsesykepleier, fagkoordinator 992 65 795
Ingrid Wistad, helsesykepleier 957 74 768
Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder 947 86 474
Hanne Sletten Lie, psykolog 911 55 464
Signy Brandstad Stubrud, jordmor 480 36 321
Esther Femsteinevik, fysioterapeut 482 52 425
Hanna Bergheim, helsestasjonslege

 

Hva du kan forvente av tjenesten:

 
- At du blir møtt på en respektfull og høflig måte.
 
- At de ansatte holder taushetsplikten sin.
 
- At du får faglig forsvarlig veiledning. 
 
 
Dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du trenger, kan du ta kontakt med fagkoordinator. 
 
Finner du grunn for å klage på innholdet i tjenesten eller på helsepersonellet som utfører tjenesten, ta kontakt med fagkoordinator. Klagen må være skriftlig og innholde hva du er misfornøyd med og hva du ønsker annerledes.
 
Dersom fagkoordinator ikke imøtekommer klagen som gjelder for innholdet i tjenesten, eller helsepersonellet som utfører tjenesten, blir klagen drøftet med kommunelegen før den eventuelt sendes videre til Helsetilsynet i Oppland(fylkeslegen) for endelig behandling der.
 
 
Tjenesten er for barn og ungdom i alderen 5-20 år.
 

 

Pasient og brukerrettighetsloven, § 6-1:

 
«Barn har rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroll, i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg».
 
«Foreldre plikter å medvirke til at barn deltar i helsekontroll».
 
 
På ulike klassetrinn har helsesøster samtaler med elever enkeltvis, i grupper eller klassevis. Tema kan f.eks. være: å ta vare på egen og andres helse, egenverd, selvbilde, trivsel, vennskap, mobbing, pubertet, kost, søvn, hygiene, rusmidler m.m.
 
Elevene kan selv ta kontakt med helsesøster når ho er på skolen.
Foreldre oppfordres også å ta kontakt dersom behov, evt. gjennom samarbeid med lærer.
Foreldre vil alltid få skriftlig informasjon, på forhånd, når vi tilbyr de faste konsultasjonene, (se under), evt. at lærer noter på ukeplanen.
 
Dersom elevene har plager eller helseproblem som krever videre undersøkelse, behandling eller oppfølging vil vi, i samråd med elev og foreldre, henvise til fastlege, fysioterapeut, psykolog, PP-tjenester eller andre.
 
Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevenes trivsel og helse.