Borgerlig vigsel

ring.jpgFra 1. januar 2018 overtok landets kommuner gjennomføring av borgelig vigsel. Tidligere har dette vært en oppgave for Tingretten. Brudeparets forberedelser for å få gjennomført giftermålet er de samme som før.

 

Forberedelser

De som ønsker å gifte seg må søke om godkjenning via Folkeregisteret. Deretter mottar brudeparet en prøvingsattest fra Folkeregisteret som viser at de oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten må paret selv, i god tid før vielsen, sende til kommunen, sammen med sitt ønske om når vielsen skal foregå. Attesten kan legges ved i bestillingsskjemaet (se avsnittet Hvordan søker dere?)

Kommunen vil deretter ta kontakt for å avtale det praktiske i forbindelse med giftermålet. Kommunale vigsler i Sør-Fron utføres av ordfører eller varaordfører.

Ønsket tidspunkt og sted for vigselen

Sør-Fron kommune gjennomfører vigsler i hovedsak på ukedagene mandag - fredag, mellom kl. 08 og 16. Vigselen vil i utgangspunktet bli gjennomført på ordførers kontor eller på et av kommunehusets lokaler.

Ønske om at vigselen skal utføres på andre tidspunkter og andre steder kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet i administrasjonen om det lar seg gjennomføre.

Seremonien

Muligheten for å invitere med seg gjester under selve vielsen vil være avhenging av lokalenes størrelse.

Som en del av seremonien ønsker enkelte å inkludere musikk, diktlesing o.l. Muligheten for kunsteriske innslag vil også være avhenging av lokalene. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd, og dere må selv stå for planlegging/gjennomførelse/betaling.

Vigselen foregår på bokmål eller nynorsk. Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Pris

Dersom minst en av brudefolket er bosatt i Sør-Fron kommune er selve vigselen gratis. Hvis ingen av brudefolket er bosatt i Sør-Fron kommune betales det kr. 1.500 for selve vigselen.

Hvordan søker dere?

Til søknad om borgerlig vigsel

Vigsler vil invitere til en samtale etter innsendt bestilling, slik at det praktiske rundt vigselen kan avtales/avklares nærmere.

Kontaktinformasjon Sør-Fron kommune

Ved spørsmål ta kontakt med servicekontoret tlf. 61 29 90 00 eller e-post: postmottak@sor-fron.kommune.no

Informasjon hos Skatteetaten

Veiviseren - Veien til ekteskapet
Vigselsattest