Helsestasjon

Åpningstider helsestasjon
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron Helsestasjonen ligger i første etasje på Sørheim omsorgssenter
Åpningstid Kl 8.00-15.30, mandag til fredag.

I en periode vil helsestasjonen ha begrenset åpningstid. Dersom du har behov for å snakke med oss eller veie barnet er det viktig at du tar kontakt med oss på forhånd. Beklager ulempene dette medfører.

 

Hva tilbyr helsestasjonen?

Helsestasjonen er en tjeneste for alle barn og unge i aldersgruppen 0-20 år. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende i et folkehelseperspektiv.

Helsestasjonen er organisert under tjenesteområdet familie og mestring. I lov om pasient og brukerrettigheter heter det §6-1: Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg.

Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

 

Kontaktinformasjon helsestasjonen 

Kontaktinformasjon helsestasjonen
Ansatte Telefon Mobil
Ingeborg Braastad Hagen, helsesykepleier, fagkoordinator 992 65 795
Ingrid Wistad, helsesykepleier 957 74 768
Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder 947 86 474
Hanne Sletten Lie, psykolog 911 55 464
Helen Svelle, sykepleier 948 47 689
Guro Volan Agle, fysioterapeut 61 29 92 09 482 52 425
Signy Brandstad Stubrud, jordmor 480 36 321
Benedicte K. Holager, helsestasjonslege 61 29 91 11