Helsestasjon

Åpningstider helsestasjon
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron Helsestasjonen ligger i første etasje på Sørheim omsorgssenter
Åpningstid Kl 8.00-15.30, mandag til fredag.

Hva tilbyr helsestasjonen?

Helsestasjonen er en tjeneste for alle barn og unge i aldersgruppen 0-20 år. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende i et folkehelseperspektiv.

Helsestasjonen er organisert under tjenesteområdet familie og mestring. I lov om pasient og brukerrettigheter heter det §6-1: Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg.

Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

Kontaktinformasjon helsestasjonen 

Kontaktinformasjon helsestasjonen
Ansatte Telefon Mobil
Ingeborg Braastad Hagen, helsesykepleier, fagkoordinator 992 65 795
Ingrid Wistad, helsesykepleier 957 74 768
Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder 947 86 474
Hanne Sletten Lie, psykolog 911 55 464
Signy Brandstad Stubrud, jordmor 480 36 321
Benedicte K. Holager, helsestasjonslege 61 29 91 11
Synnøve Rindhølen Harerusten, helsesykepleier 995 82 456
Esther Femsteinevik, fysioterapeut 482 52 425