Helsestasjon

Åpningstider helsestasjon
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron Helsestasjonen ligger i første etasje på Sørheim omsorgssenter
Åpningstid Kl 8.00-15.30, mandag til fredag.

Hva tilbyr helsestasjonen?

Helsestasjonen er en tjeneste for alle barn og unge i aldersgruppen 0-20 år. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende i et folkehelseperspektiv.

Helsestasjonen er organisert under tjenesteområdet familie og mestring. I lov om pasient og brukerrettigheter heter det §6-1: Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg.

Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

Kontaktinformasjon helsestasjonen 

Kontaktinformasjon helsestasjonen
Ansatte Telefon Mobil
Ingeborg Braastad Hagen, helsesykepleier, fagkoordinator 992 65 795
Ingrid Wistad, helsesykepleier 957 74 768
Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder 947 86 474
Hanne Sletten Lie, psykolog 911 55 464
Signy Brandstad Stubrud, jordmor 480 36 321
Esther Femsteinevik, fysioterapeut 482 52 425
Hanna Bergheim, helsestasjonslege