Septik

Kommunen leier inn Miljøservice i Stryn til å tømme septiktanker. Hovedsakelig er det tømming hvert 2.år på bolighus og hvert 4.år på fritidshus og hytter. Unntaket fra dette er tette tanker og minirenseanlegg som skal tømmes årlig. 

Miljøservice sin hjemmeside

Dersom du trenger ekstratømming utenom ordinær tømmefrekvens, kan du ringe oss, så tar vi dette med egen bil. Det blir fakturert ekstra for dette.

Forurensning

Eiere av private avløpsanlegg er ansvarlig for at anlegget fungerer som forutsatt, og at det ikke forurenser.  Eier må føre kontroll med anlegget og utbedre evt. feil eller mangler.

 

Nytt anlegg

Du må søke kommunen om tillatelse hvis du skal bygge nytt avløpsanlegg.

Gå til bolig og eiendom og les om byggesak

Priser

Her finner du oversikt over gebyrer

Publisert av Åge Øverjordet. Sist endret 02.01.2018 14.23
Fant du det du lette etter?