Septik

Kommunen leier inn Miljøservice i Stryn til å tømme septiktanker. Hovedsakelig er det tømming hvert 2.år på bolighus og hvert 4.år på fritidshus og hytter. Unntaket fra dette er tette tanker og minirenseanlegg som skal tømmes årlig. 

Miljøservice sin hjemmeside

Dersom du trenger ekstratømming utenom ordinær tømmefrekvens, kan du ringe oss, så tar vi dette med egen bil. Det blir fakturert ekstra for dette.

Forurensning

Eiere av private avløpsanlegg er ansvarlig for at anlegget fungerer som forutsatt, og at det ikke forurenser.  Eier må føre kontroll med anlegget og utbedre evt. feil eller mangler.

 

Nytt anlegg

Du må søke kommunen om tillatelse hvis du skal bygge nytt avløpsanlegg.

Gå til bolig og eiendom og les om byggesak

Priser

Septiktømming hvert 2. år bolighus 2017
Septiktømming hvert 2. år bolighus 2017
AnleggstypeÅrsavgift inkl.mva. pr.m3Minsteavgift inkl.mva. pr.år
Infiltrasjonsanlegg461,251 845 (tilsvarer 4m3)
Biologisk gråvannsfilter461,251 845 (tilsvarer 4m3)
Septiktømming hvert år bolighus 2017
Septiktømming hvert år bolighus 2017
AnleggstypeÅrsavgift inkl.mva. pr.m3Minsteavgift inkl.mva. pr.år
Minirenseanlegg1031,254 125 (tilsvarer 4m3)
Tett tank, svartvann1031,254 125 (tilsvarer 4m3)
Septiktømming hvert 4.år hytter 2017
Septiktømming hvert 4.år hytter 2017
AnleggstypeÅrsavgift inkl.mva. pr.m3Minsteavgift inkl.mva. pr.år
Infiltrasjonsanlegg230,63922,50 (tilsvarer 4m3)
Biologisk gråvannsfilter230,63922,50 (tilsvarer 4m3)
Septiktømming hvert år hytter 2017
Septiktømming hvert år hytter 2017
AnleggstypeÅrsavgift inkl.mva. pr.m3Minsteavgift inkl.mva. pr.år
Minirenseanlegg1031,254 125 (tilsvarer 4m3)
Tett tank, svartvann1031,254 125 (tilsvarer 4m3)
Septiktømming ekstra 2017
Septiktømming ekstra 2017
VarePris inkl.mva.
Oppmøteavgift1237,50 pr. anlegg
Pris pr.m31031,25
Publisert av Åge Øverjordet. Sist endret 22.02.2016 12:01
Fant du det du lette etter?