Kva skjer hos oss?

 Her vil vi leggje ut nyheiter frå vår kvardag i Harpefoss barnehage

Publisert 06.05.2021

Som del av opplegget Hundorp 2021 fekk vi besøk av ei «ekte» vikingdame i Harpefoss barnehage.

Publisert 16.04.2021

Vi vil sende ein stor takk til Saniteten. Dei er, og har vore ein kjemperessurs for barnehagen. I byrjinga av april fekk alle i førskulegruppa sykkelhjelm og i tillegg skal dei lage varm mat til oss ein dag i veka heilt fram til sommaren. Vi set så stor pris på alt dei gjer. 

  

Publisert 23.02.2021

I - 20 grader var førskulegruppa på Gålå og hadde alpintveke i byrjinga av februar. 

Publisert 04.06.2020

Her kommer viktig informasjon til foreldre med barnehagebarn:

  • Moderasjonsordninger for familie eller husholdninger med lav inntekt
  • Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer 
Publisert 05.03.2020

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år.

Her er lenken til videoen i youtube

Publisert 14.02.2020

Nytt barnehageår startar 16.08.2020

SFO følgjer skuleåret og startar måndag 17.08.2019.

Endringar av barnehageplass og nye søkarar må søke. Alle som ønsker SFO-plass må søke, uansett om en har plass fra før

Søknadsfrist: 1. mars 2020

 

Publisert 21.01.2020

Skulane har innskriving for dei som skal starte på skulen hausten 2020, fredag 14. februar kl. 09.30 – 11.00. Barn som er født 2014 og barn som har fått utsett skulestart, skal skrivast inn på den skulen som ligg nærast bustaden til barnet.

Dei som ikkje kan møte, sender skriftleg melding med personalia til skule innan 14. februar 2020.
 
Spørsmål kan rettast til:
  • Rektor Anne R. Almehagen, Midtbygda skule, tlf. 61 29 93 20/48 09 20 32
  • Rektor Monika L. Solberg, Harpefoss skule, tlf. 61 29 93 40/45 61 82 38
Publisert 09.09.2019

I august og september har personalet i Harpefoss barnehage oppdatert seg på både kulturhistorie, førstehjelp og kokkekunst.  

Publisert 14.08.2019

Sør-Fron kommune har tatt i bruk ny skjemaløsning for å søke barnehageplass. Foresatte skal logge seg inn på portalen her og søke: https://barnehage.visma.no/sor-fron

Har du spørsmål til søknaden kan du ta kontakt med styrerne ved barnehagene:

  • Harpefoss barnehage: Liv Randi Sundhagen, tlf. 61 29 93 44
  • Liene barnehage: Cathrine Søberg, tlf. 61 29 93 30
Publisert 25.06.2019

6-åringane i Harpefoss barnehage har fått hjelmer frå saniteten. Dei er nå testa i sykkelbana på skulen. Dette var stor stas.