Kva skjer hos oss?

 Her vil vi leggje ut nyheiter frå vår kvardag i Harpefoss barnehage

Publisert 11.01.2023

Harpefoss barnehage og skule har fått hjertestarter i gave frå Sparebank 1 Gudbrandsdal. 

 

Publisert 07.09.2022

Sjå så fint det vart på uteområdet i barnehagen vår!

  

Publisert 10.06.2022

Harpefoss barnehage har bestilt bord og benkar frå Sør-Fron ungdomsskule og i dag vart dei levert. 

 

Publisert 24.01.2022

I Harpefoss Barnehage er vi opptatt av å tilrettelegge for god og variert leik, og å lage spennende lekemiljø ut i fra det barna er opptekne av. Rammeplan for barnehagen legg vekt på at leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen, og eigenverdien til leiken skal anerkjennast.  Personalet skal organisere rom, tid og leikemateriale for å inspirere til ulike typar  leik. 

Publisert 06.05.2021

Som del av opplegget Hundorp 2021 fekk vi besøk av ei «ekte» vikingdame i Harpefoss barnehage.

Publisert 16.04.2021

Vi vil sende ein stor takk til Saniteten. Dei er, og har vore ein kjemperessurs for barnehagen. I byrjinga av april fekk alle i førskulegruppa sykkelhjelm og i tillegg skal dei lage varm mat til oss ein dag i veka heilt fram til sommaren. Vi set så stor pris på alt dei gjer. 

  

Publisert 23.02.2021

I - 20 grader var førskulegruppa på Gålå og hadde alpintveke i byrjinga av februar. 

Publisert 04.06.2020

Her kommer viktig informasjon til foreldre med barnehagebarn:

  • Moderasjonsordninger for familie eller husholdninger med lav inntekt
  • Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer 
Publisert 19.10.2018

Bæ-bu bæ-bu sangen: En brann er ikke tull, du må ringe 1-1-0. Liten glo blir fort til flamme, du må ringe med det samme. Så før brannen står for full og du mister gods og gull, må du ringe 1-1-0.

Publisert 19.04.2018

Barnehagane i Sør-Fron arbeider med mange spennande tema gjennom året. Akkurat nå har avdeling Kvitberget på Harpefoss eventyr som tema og har laga utstilling med dei tre små grisane. I Liene barnehage har avdeling Toppen eit prosjekt om edderkoppar og marihøner.