Helsestasjon for barn 0-5 år

Barn fra 0-5 år og deres foreldre/ foresatte får tilbud om helsetjenester gjennom helsestasjonen. Gjennom målrettet helseundersøkelse, vaksinasjon, veiledning til foreldre og helseopplysning. Helsestasjonen skal støtte og veilede foreldre, forebygge sykdom og fremme barnas fysiske, sosiale og psykiske helse.

Helsestasjonens tilbud:

 • Nyfødte: Hjemmebesøk. Samtale med foresatte, samt vektkontroll og "undersøkelse" av baby. 
 • 6 ukers konsultasjon med vaksine og legekontroll
 • 3 mnd. konsultasjon med vaksiner
 • 5 mnd. konsultasjon med vaksiner
 • 6 mnd. konsultasjon med legekontroll
 • 12 mnd. konsultasjon med vaksiner og legekontroll
 • 15 mnd. konsultasjon med vaksiner.
 • 2 års konsultasjon med legekontroll.
 • 4 års konsultasjon, særlig med tanke på synstest.

Helsestasjonen kan også tilby ekstra konsultasjoner i tilfeller der det er behov for det. Vi kan også tilby foreldreveiledning til foreldre som ønsker å lære mer om hvordan en kan få trygge barn. 

Vi oppfordrer alle til å følge nasjonale retningslinjer for korona, og ikke komme på helsestasjonen med en nyoppstått luftveisinfeksjon som ikke er testet for korona. Ring oss i stedet for å få ny time.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon helsestasjonen
Ansatte Telefon Mobil
Ingeborg Braastad Hagen, helsesykepleier, fagkoordinator 992 65 795
Ingrid Wistad, helsesykepleier 957 74 768
Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder 947 86 474
Hanne Sletten Lie, psykolog 911 55 464
Signy Brandstad Stubrud, jordmor 480 36 321
Esther Femsteinevik, fysioterapeut 482 52 425
Hanna Bergheim, helsestasjonslege
Åpningstider helsestasjon
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron Helsestasjonen ligger i første etasje på Sørheim omsorgssenter
Åpningstid Kl 8.00-15.30, mandag til fredag.

Hva kan du forvente av tjenesten:

 • At du blir møtt på en respektfull og høflig måte.
 • At de ansatte holder taushetsplikten sin.
 • At du får faglig forsvarlig veiledning.
 • At tilbudene helsestasjonen gir er gratis.
 • At foreldre/foresatte har innsynsrett i barnets journal.

Får du ikke den hjelpen du trenger?
 

Dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du trenger, kan du ta kontakt med fagkoordinator.
Finner du grunn for å klage på innholdet i tjenesten eller på helsepersonellet som utfører tjenesten, ta kontakt med fagkoordinator. Klagen må være skriftlig og inneholde hva du er misfornøyd med og hva du ønsker annerledes.
Dersom fagkoordinator ikke imøtekommer klagen som gjelder for innholdet i tjenesten, eller helsepersonellet som utfører tjenesten, blir klagen drøftet med kommunelegen før den eventuelt sendes videre til Helsetilsynet i Innlandet(fylkeslegen) for endelig behandling der.
De ansatte på helsestasjonen jobber ut fra ulike lover og forskrifter. Som: Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient og brukerrettighetsloven og Smittevernloven.

Kontakt

Helsesjukepleier
99265795