Helsestasjon for barn 0-5 år

Barn fra 0-5 år og deres foreldre/ foresatte får tilbud om helsetjenester gjennom helsestasjonen. Gjennom målrettet helseundersøkelse, vaksinasjon, veiledning til foreldre og helseopplysning. Helsestasjonen skal støtte og veilede foreldre, forebygge sykdom og fremme barnas fysiske, sosiale og psykiske helse.

Fast program/tilbud:

 
- Hjemmebesøk til alle nyfødte.
- Individuell konsultasjon med helsesøster ved 2 uker, 4 uker, 6 uker, 3 mnd., 12 mnd., 2 år og 4 år.
- Gruppekonsultasjon ved 2 mnd., 4 mnd., 5 mnd., 71/2-8 mnd., 10 mnd., 15 mnd. og 18 mnd.
- Konsultasjon med lege er ved 6 uker, 6 mnd., 1 år og 2 år.
- Reisevaksinering.
 
Oppfølgingskonsultasjoner ved behov. Legen og helsesøster kan henvise til andre samarbeidsparter i samråd med foreldrene.
 
I konsultasjonene tilbyr vi barnevaksinasjonsprogrammet, samtale om barnets utvikling, ernæring, søvn, ulykkesforebygging, samspill med omsorgspersonene og barnets oppvekstmiljø.
 
Foreldre/foresatte må møte som avtalt til time, eller gi beskjed slik at ny time kan avtales.
 
Ved sykdom og tilstander som krever legetilsyn, ta kontakt med legesentret, tlf 61 29 91 00 eller legevakt 116 117.
 
 
Helsestasjonen er et tilbud til alle barnefamilier med barn fra 0-5 år. Helsestasjonen får melding om alle nyfødte fra føde-/barselavdeling. Helsesøster tar kontakt med familien og tilbyr hjemmebesøk innen to uker etter fødselen. Familier som er nytilflyttet i kommunen tar selv kontakt med helsestasjonen.
 

 

Kontaktinformasjon

Åpningstider og kontaktinformasjon finner du her

 

Hva kan du forvente av tjenesten:

 
- At du blir møtt på en respektfull og høflig måte.
 
- At de ansatte holder taushetsplikten sin.
 
- At du får faglig forsvarlig veiledning.
 
- At tilbudene helsestasjonen gir er gratis.
 
- At foreldre/foresatte har insynsrett i barnets journal.
 

 

Får du ikke den hjelpen du trenger?
 

Dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du trenger, kan du ta kontakt med fagkoordinator.
 
Finner du grunn for å klage på innholdet i tjenesten eller på helsepersonellet som utfører tjenesten, ta kontakt med fagkoordinator. Klagen må være skriftlig og innholde hva du er misfornøyd med og hva du ønsker annerledes.
 
Dersom fagkoordinator ikke imøtekommer klagen som gjelder for innholdet i tjenesten, eller helsepersonellet som utfører tjenesten, blir klagen drøftet med kommunelegen før den eventuelt sendes videre til Helsetilsynet i Oppland(fylkeslegen) for endelig behandling der.
 
 
De ansatte på helsestasjonen jobber ut fra ulike lover og forskrifter. Som: Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient og brukerrettighetsloven og Smittevernloven.
 
 

 

Publisert av Eli Oda Segelstad. Sist endret 21.06.2016 10:52
Fant du det du lette etter?