Helsestasjon for barn 0-5 år

Barn fra 0-5 år og deres foreldre/ foresatte får tilbud om helsetjenester gjennom helsestasjonen. Gjennom målrettet helseundersøkelse, vaksinasjon, veiledning til foreldre og helseopplysning. Helsestasjonen skal støtte og veilede foreldre, forebygge sykdom og fremme barnas fysiske, sosiale og psykiske helse.

På grunn av koronaviruset har vi fått nye anbefalinger fra Helsedirektoratet. Dette innebærer at vi har redusert tilbud framover. Dette er det vi tilbyr:

- Nyfødte: Samtale med foresatte, samt vektkontroll og "undersøkelse" av baby. Dette vil foregå på helsestasjonen og erstatter tradisjonelt hjemmebesøk. Begge foreldre er velkommen til denne konsultasjonen.

- 6 ukers konsultasjon med vaksine og legekontroll

- 3 mnd. konsultasjon med vaksiner

- 5 mnd. konsultasjon med vaksiner

- 6 mnd. konsultasjon med legekontroll

- 12 mnd.konsultasjon med vaksiner og legekontroll

- 15 mnd. konsultasjon med vaksiner.

I samråd med kommuneoverlege/smittevernlege og helsestasjonslege har vi blitt enig om at vi også tilbyr følgende:

- 2 års konsultasjon med legekontroll

- 4 års konsultasjon, særlig med tanke på synstest.

Tilbudene gis så lenge vi har lokaler og ressurser for å kunne gjennomføre det på en forsvarlig måte med tanke på smittevern.

Det blir ikke gitt tilbud om barselgrupper eller andre tilbud på helsestasjonen, på ubestemt tid.

Vi ønsker at kun en foresatt, og ingen søsken, følger barna til helsestasjonen, unntak er første konsultasjon med ny baby.

Dersom barn eller foresatte har en luftveisinfeksjon eller er syk på annen måte ber vi om at dere ikke møter på helsestasjonen. Ring oss for å få ny time.

Dessverre er det ikke mulig å komme på helsetasjonen uten avtale i tiden framover. Vi kan nås på telefon dersom det er behov for det.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon helsestasjonen
Ansatte Telefon Mobil
Ingeborg Braastad Hagen, helsesykepleier, fagkoordinator 992 65 795
Ingrid Wistad, helsesykepleier 957 74 768
Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder 947 86 474
Hanne Sletten Lie, psykolog 911 55 464
Helen Svelle, sykepleier 948 47 689
Guro Volan Agle, fysioterapeut 61 29 92 09 482 52 425
Signy Brandstad Stubrud, jordmor 480 36 321
Benedicte K. Holager, helsestasjonslege 61 29 91 11
Åpningstider helsestasjon
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron Helsestasjonen ligger i første etasje på Sørheim omsorgssenter
Åpningstid Kl 8.00-15.30, mandag til fredag.

 

Hva kan du forvente av tjenesten:

 
- At du blir møtt på en respektfull og høflig måte.
 
- At de ansatte holder taushetsplikten sin.
 
- At du får faglig forsvarlig veiledning.
 
- At tilbudene helsestasjonen gir er gratis.
 
- At foreldre/foresatte har insynsrett i barnets journal.
 

 

Får du ikke den hjelpen du trenger?
 

Dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du trenger, kan du ta kontakt med fagkoordinator.
 
Finner du grunn for å klage på innholdet i tjenesten eller på helsepersonellet som utfører tjenesten, ta kontakt med fagkoordinator. Klagen må være skriftlig og innholde hva du er misfornøyd med og hva du ønsker annerledes.
 
Dersom fagkoordinator ikke imøtekommer klagen som gjelder for innholdet i tjenesten, eller helsepersonellet som utfører tjenesten, blir klagen drøftet med kommunelegen før den eventuelt sendes videre til Helsetilsynet i Oppland(fylkeslegen) for endelig behandling der.
 
 
De ansatte på helsestasjonen jobber ut fra ulike lover og forskrifter. Som: Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient og brukerrettighetsloven og Smittevernloven.