Helsestasjon for barn 0-5 år

Barn fra 0-5 år og deres foreldre/ foresatte får tilbud om helsetjenester gjennom helsestasjonen. Gjennom målrettet helseundersøkelse, vaksinasjon, veiledning til foreldre og helseopplysning. Helsestasjonen skal støtte og veilede foreldre, forebygge sykdom og fremme barnas fysiske, sosiale og psykiske helse.

Fast program/tilbud:

 
- Hjemmebesøk til alle nyfødte.
- Individuell konsultasjon med helsesøster ved 4 uker, 6 uker, 3 mnd., 4 mnd., 5 mnd., 6 mnd.,7-8 mnd., 10 mnd., 12 mnd.,15 mnd.,18 mnd., 2 år og 4 år.
- Konsultasjon med lege er ved 6 uker, 6mnd., 12 mnd. 
- Konsultasjon med fysioterapeut er ved 4 mnd.
- Reisevaksinering.
 
Oppfølgingskonsultasjoner ved behov. Legen og helsesykepleier kan henvise til andre samarbeidsparter i samråd med foreldrene.
 
I konsultasjonene tilbyr vi barnevaksinasjonsprogrammet, samtale om barnets utvikling, ernæring, søvn, ulykkesforebygging, samspill med omsorgspersonene og barnets oppvekstmiljø.
 
Foreldre/foresatte må møte som avtalt til time, eller gi beskjed slik at ny time kan avtales.
 
Ved sykdom og tilstander som krever legetilsyn, ta kontakt med legesentret, tlf 61 29 91 00 eller legevakt 116 117.
 
 
Helsestasjonen er et tilbud til alle barnefamilier med barn fra 0-5 år. Helsestasjonen får melding om alle nyfødte fra føde-/barselavdeling. Helsesykepleier tar kontakt med familien og tilbyr hjemmebesøk innen to uker etter fødselen.
Familier som er nytilflyttet i kommunen tar selv kontakt med helsestasjonen.
 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon helsestasjonen
AnsatteTelefonMobil
Ingeborg Braastad Hagen, helsesykepleier, fagkoordinator61 29 91 13992 65 795
Ingrid Wistad, helsesykepleier61 29 91 24957 74 768
Helene Strøm Kraabøl, sjukepleier61 29 91 12475 19 766
Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder61 29 92 62947 86 474
Hanne Sletten Lie, psykolog911 55 464
Hanna Showatatek, lege (vikar for Benedicte Holager)61 29 91 11
Ved behov for jordmor ta kontakt med din fastlege
Åpningstider helsestasjon
BesøksadresseSørheimsvegen 15, 2647 Sør-FronHelsestasjonen ligger i første etasje på Sørheim omsorgssenter
ÅpningstidKl 8.00-15.30, mandag til fredag.

 

Hva kan du forvente av tjenesten:

 
- At du blir møtt på en respektfull og høflig måte.
 
- At de ansatte holder taushetsplikten sin.
 
- At du får faglig forsvarlig veiledning.
 
- At tilbudene helsestasjonen gir er gratis.
 
- At foreldre/foresatte har insynsrett i barnets journal.
 

 

Får du ikke den hjelpen du trenger?
 

Dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du trenger, kan du ta kontakt med fagkoordinator.
 
Finner du grunn for å klage på innholdet i tjenesten eller på helsepersonellet som utfører tjenesten, ta kontakt med fagkoordinator. Klagen må være skriftlig og innholde hva du er misfornøyd med og hva du ønsker annerledes.
 
Dersom fagkoordinator ikke imøtekommer klagen som gjelder for innholdet i tjenesten, eller helsepersonellet som utfører tjenesten, blir klagen drøftet med kommunelegen før den eventuelt sendes videre til Helsetilsynet i Oppland(fylkeslegen) for endelig behandling der.
 
 
De ansatte på helsestasjonen jobber ut fra ulike lover og forskrifter. Som: Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient og brukerrettighetsloven og Smittevernloven.
 
 

 

Sist endret 03.12.2019 08.07
Fant du det du lette etter?