Veteranarbeid i Sør-Fron

Kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron har sammen utarbeidet en felles kommunal plan for veteranarbeid i våre tre kommuner.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon.

Våre kommuner har over 130 veteraner fra internasjonale tjenester, helt fra Tysklandsbrigaden til operasjoner som pågår i dag.

Det er en egen veteranforening, NVIO, som dekker kommunene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal. En veteranplan for Midt-Gudbrandsdal er ønsket velkommen av veteranene selv.

Veterankontakt i Sør-Fron kommune er Per Gunnar Hagelien.

e-post: veteran@sor-fron.kommune.no

 

Felles for veteranplan:

Vi har som mål å være gode kommuner for alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner er takknemlige for den innsatsen som er gjort, og vi skal nyttiggjøre oss den kompetansen veteranene har, og gi anerkjennelse og støtte til veteranene og deres nærmeste. 

I tjeneste for Norge er en hjemmeside med historier fra veteraner, samt en god oversikt over ulike operasjoner som Norge har deltatt med mannskaper i.

I 2011 ble 8. mai frigjørings- og veterandag, og i 2014 kom regjeringen med en egen plan for oppfølging av veteranarbeidet. Her ble alle kommuner oppfordret til å utarbeide egne veteranplaner, som forankrer veteranarbeidet i alle landets kommuner. En rekke tiltak og markeringer gjennomføres hvert år i mange kommuner, enten i samarbeid med nabokommuner, eller hver for seg. I vår veteranplan er det forslag til felles markeringer, men hver enkelt kommune er selv ansvarlig for oppfølging av veteraner i egen kommune. 

Les Veteranplanen her