Harpefoss skule

Kontaktinformasjon Harpefoss skule
Besøksadresse Vintervegen 315, 2647 Sør-Fron
Postadresse Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Telefon rektor Monika Solberg 45 61 82 38
E-post rektor Monika Solberg
Harpefoss skole 480 38 362
Telefon SFO 95 44 62 50

 

Se her for nytt frå Harpefoss skule

Plassering

Harpefoss skule er ein av to barneskular i Sør-Fron kommune. Den ligg nord i kommunen, på baksida, 1,8 km frå E6, og rett ved nye E6 som opnar hausten 2016.

Skulen vår har ei lang historie. Det eldste skulebygget vårt er frå 1920-talet, og vart i 1955 flytta frå lenger oppi baksida, og ned hit det ligg i dag. Den har vorte påbygd både på 70- og 80-talet, og i 2005 vart det bygd ein tre avdelings barnehage inntil skulen. Vi var oppvekstsenter frå 2005 til 2014, men frå hausten 2014 vart vi delt i Harpefoss barnehage og Harpefoss skule.  

Organisering av skuledagen

Organisering av skuledagen på Harpefoss skule
Steg Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-2. klasse 09.00-14.30 09.00-14.30 Fri 09.00-14.30 09.00-13.20
3. klasse 09.00-14.30 09.00-14.30 09.00-12.35 09.00-14.30 09.00-13.20
Leksehjelp 14.40-15.25 14.40-15.25
4., 5., 6., og 7. klasse 09.00-14.30 09.00-14.30 09.00-13.20 09.00-14.30 09.00-13.20
Leksehjelp 14.40-15.25 14.40-15.25
SFO 06.45-09.00 06.45-09.00 06.45-17.00 06.45-09.00 06.45-09.00
14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 13.20-16.30