Harpefoss skule

Kontaktinformasjon Harpefoss skule
Besøksadresse Vintervegen 315, 2647 Sør-Fron
Postadresse Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Telefon rektor Monika Solberg 45 61 82 38
Harpefoss skole 480 38 362
Telefon SFO 95 44 62 50

 

Se her for nytt frå Harpefoss skule

Plassering

Harpefoss skule er ein av to barneskular i Sør-Fron kommune. Den ligg nord i kommunen, på baksida, 1,8 km frå E6, og rett ved nye E6 som opnar hausten 2016.

Skulen vår har ei lang historie. Det eldste skulebygget vårt er frå 1920-talet, og vart i 1955 flytta frå lenger oppi baksida, og ned hit det ligg i dag. Den har vorte påbygd både på 70- og 80-talet, og i 2005 vart det bygd ein tre avdelings barnehage inntil skulen. Vi var oppvekstsenter frå 2005 til 2014, men frå hausten 2014 vart vi delt i Harpefoss barnehage og Harpefoss skule.  

 

Organisering av skuledagen

Organisering av skuledagen på Harpefoss skule
Steg Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-2. klasse 09.00-14.30 09.00-14.30 Fri 09.00-14.30 09.00-13.20
3. klasse 09.00-14.30 09.00-14.30 09.00-12.35 09.00-14.30 09.00-13.20
Leksehjelp 14.40-15.25 14.40-15.25
4., 5., 6., og 7. klasse 09.00-14.30 09.00-14.30 09.00-13.20 09.00-14.30 09.00-13.20
Leksehjelp 14.40-15.25 14.40-15.25
SFO 06.45-09.00 06.45-09.00 06.45-17.00 06.45-09.00 06.45-09.00
14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 13.20-16.30